Etikettarkiv: civila samhället

Många utmaningar i Burma men engagemanget finns!

Förra veckan arrangerade vi två dagar om situationen i Burma på Kägelbanan, Södra Teatern i Stockholm. Vi hade besök av flera aktivister och experter inom bland annat fred, kvinnors deltagande i samhället, flyktingars och religiösa minoriteters situation. Seminarierna ägde rum tillsammans med vår utställning om ursprungsbefolkningen som fotografen Richard K Diran gjort: ”The Vanishing Tribes of Burma”. Den har redan varit på utställning i Yangon i september förra året, då Aung San Suu Kyi var med vid invigningen. Den donerades sedan till Burmas Nationalmuseum för att komma befolkningen till del. Syftet med utställningen är att bidra till påminnelsen om att alla grupper i samhället måste få komma till tals och forma det framtida Burma. Även om utställningen långt ifrån komplett, är det den mest omfattande som gjorts hittills. Jag ska här sammanfatta lite kort några av diskussionerna som ägde rum förra veckan.

En inspirerande person vi kunde lyssnade till var Zin Mar Aung, före detta politisk fånge. Hon dömdes till 28 års fängelse för att ha delat ut flyers i protest mot militärjuntan. Hon spenderade 11 år i fängelse, varav 8 år i isolering, innan hon släpptes 2009. Som en ledare för kvinnors rätt att organisera sig och delta i samhällsdebatten berättade hon om hur svårt det kunde, och fortfarande kan, vara. Även om det har blivit bättre är det fortfarande inte helt accepterat att kvinnor tar plats i samhället. Zin Mar berättade bland annat om hur alla politiska debatter ägde rum på sk ”Tea Shops”, där kvinnor inte ansågs lämpliga att närvara. De möjliga ytorna för kvinnors deltagande i samhällspolitiska samtal var och är begränsade.

Det sociala trycket från och på männen att kvinnor inte skulle medverka i samhällsdiskussioner var stort. Hon berättar om att hennes egen pappa uttryckte stort missnöje kring sin dotters engagemang. ”Säg åt din henne att hon måste hålla sig hemma. Du måste uppfostra henne ordentligt” var saker hennes pappa kunde få höra. Och inte heller i hemmet var det alltid välkommet med politiska diskussioner, eftersom det kunde föranleda att juntan gjorde tillslag. Som ung politiskt aktiv kvinna var det motstånd från i princip alla håll. De traditionella barriärerna fanns överallt.

Zin Mar blev en politisk fånge på grund av sin aktivism och vad hon tycker om det framgick tydligt. Men samtidigt log hon när hon berättade om en oväntad upptäckt i fängelset: ”Wow, det är ju här alla engagerade kvinnor är”. Hon var inte ensam längre utan hittade flera meningsfränder som hon saknat under sin tid som engagerad i samhällsdebatten. ”Jag blev trots allt väldigt glad”, berättar hon.

I dag har hon startat organisationen RAINFALL, som arbetar med att stärka kvinnors självförtroende och roll i samhället och för att uppmuntra dem till att bli mer aktiva i politiska diskussioner. Kvinnorna i Burma gör redan så mycket politiskt arbete fast det erkänns inte som just det, berättar Zin Mar. De behöver mer stöd och uppmuntran. RAINFALL började som en studiecirkel tillsammans med ett par vänner, och nu har de byggt upp ett starkare nätverk som publicerar skrifter, tidningar, arrangerar debatter och olika aktiviteter för att uppmuntra unga kvinnorättsaktivister att träda fram. Kvinnor gör i princip allt arbete i hemmet och anses traditionellt inte ha någon plats utanför i samhället. ”Vi kanske ska öppna en Tea Shop bara för kvinnor” säger Pyo Let Han som också är aktiv i RAINFALL.

Situationen för folkgruppen rohingyas var också något vi lyfte under dagarna. Å ena sidan är jag glad för att frågan om rohingyas situation verkar komma fram mer och mer i den internationella debatten. Å andra sidan verkar inte så mycket hända än, så vi måste jobba vidare med att lyfta frågan gentemot våra beslutsfattare och också stödja de medlings- och försoningsinsatser som trots allt sker. Men det är en svår situation, där buddhistledare går ut och manar till attacker på den utsatta folkgruppen och de människorättsaktivister som försöker sätta sig upp emot buddistledarna för att främja dialog blir trakasserade och hotade.

Vi hade besök av Abdul Kalam och Mohammad Ibrahim som båda berättade om hur rohingyas inte erkänns som fullvärdiga medborgare i Burma. De har skickats fram och tillbaka över gränsen mellan Bangladesh och Burma i årtionden – ingen av staterna vill erkänna dem. Detta trots att det finns väldokumenterat i historiska arkiv i Arakan (delstaten kallas även Rakhine) där de bor att rohingyas är en av Burmas många etniska folkgrupper.

Den amerikanska människorättsorganisationen Human Rights Watch publicerade för en tid sedan en rapport som klassificerar situationen i Arakan/Rakhine som etnisk rensning. Regeringen gör inget för att förbättra situationen i flyktinglägren. Många upplever snarare en situation som är tvärtom – regeringen uppmuntrar till och ser mellan fingrarna på övergreppen.

De lever instängda i läger som internflyktingar, med undermålig tillgång till mat och vatten. Om det ens finns någon. Läkare utan gränser kastades ut för ett par månader sedan av den regionala ledningen. Så nu finns det inte ens tillgång till hälsovård. Rohingyas har inte heller rätt att förflytta sig fritt, utan måste be om tillstånd. Mohammad Ibrahim är sedan en tid tillbaka bosatt i Tyskland, och berättade för publiken om känslan att få resa fritt från Tyskland till Sverige, utan att någon ställde frågor om hans hudfärg eller var han kom ifrån. ”Regeringen i Burma påstår att vi håller på att ta över landet. Men hur skulle det vara möjligt – vi kan ju inte ens röra oss hundra meter utan att någon stoppar oss och frågar oss om vårt tillstånd. Vi kan inte gå till skolan, vi kan inte äta, vi sitter helt isolerade”, berättade han.

En annan utmaning som Burma står inför är fattigdomsbekämpningen. Burma är ett av världens fattigaste länder. Att det behövs investeringar och stöd till ekonomisk utveckling är uppenbart. Men till priset av vad? Investeringar måste vara hållbara, med respekt för mänskliga rättigheter. Journalisten Axel Kronholm berättade om ett antal familjer han besökt i regionen kring Dawei, där det just nu förbereds en stor motorväg från Bangkok till den ekonomiska zon och djuphamn som ska inrättas i södra Burma. Omkring 250 000 människor är på ett eller annat sätt påverkade av Dawei, familjer som vanligen försörjer sig på fiske eller odlingar; betle nuts och cashewnötter. Från regeringens sida ser man landområdet som sk ”waste land”, det vill säga det anses vara land som ingen äger och ingen bor på. Detta trots att det uppskattas att en kvarts miljon människor är bosatta kring det område som bygget av Dawei berör.

Några av familjerna han berättade om, (dock ej på bilden nedan), kom en dag tillbaka till sitt hus efter ett par dagars vistelse i ett buddhist-tempel och hittade en väg rakt igenom den cashew-odling de försörjer sig på. Ingen hade informerat dem om bygget i förväg. Samma sak gäller för många. I princip ingen får information om vad som ska hända, det finns ytterst begränsade möjligheter att överklaga eller driva någon juridisk process gentemot staten eller företagen. Några konsultationer förefaller inte heller ske med den berörda befolkningen. Och de ekonomiska kompensationer som ibland erbjuds är inte tillräckliga för att familjerna ska klara sig. Här finns ett längre reportage om Dawei.

Bybor i Nga Pe' Dat vid kusten utanför Dawei. Foto: Axel Kronholm

Bybor i Nga Pe’ Dat vid kusten utanför Dawei. Foto: Axel Kronholm

Med alla dessa vittnesmål är det lätt att tänka ”men det verkar ju så omöjligt allt att det inte går att göra något”. Men det gör det. Till att börja med finns det en intern rörelse inom det civila samhället i Burma som organiserar sig mot intoleransen mellan olika religiösa grupper, aktivister sluter sig samman och försöker skydda befolkningen i exempelvis Dawei, kvinnor mobiliserar för att ta större plats i samhället. Och jag har tidigare berättat här på bloggen om hur olika grupper försöker bli röster i fredssamtalen för att nå en långsiktigt hållbar fred. Vi och många andra organisationer arbetar på olika sätt för att stärka dem i deras arbete och vi jobbar just nu med olika möjliga vägar för att stötta dem ännu mer i ännu bredare samarbeten för fred och demokrati i Burma.

För Burmas civila samhälle har kämpat i motvind länge, isolerade från omvärlden. Nu när världens blickar riktas mot den burmesiska regeringens demokratireformer (som många ställer sig skeptiska till…) är det extra viktigt att öka stödet till Burmas freds- och människorättsorganisationer. Annars kommer de bli lämnade vid sidan av igen. Förutom att vi kanske inte kan förstå hur betydelsefullt det är för det burmesiska civila samhället att veta att de har vårt stöd i ryggen, kan vi också se andra direkta effekter av vårt stöd. De grupper som deltar i fredssamtalen med regeringen är rustade med fler argument för demokrat, nedrustning och mänskliga rättigheter, familjer som lever under svåra förhållanden får hjälp med tillgång till mat och ungdomsaktivister genomför aktioner och manifestationer mot regeringen.

Och för er som inte hade möjlighet att medverka i Stockholm utan kanske bor i eller har vägarna förbi Göteborg kommer vi arrangera seminarier och presentera utställningen igen under nästa vecka. Varmt välkomna!

Kommentarer inaktiverade för Många utmaningar i Burma men engagemanget finns!

Under Burma, Konflikthantering, Mänskliga rättigheter

Att spendera pengarna rätt

I dag skriver jag och Martin Uggla från Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter på SvD Brännpunkt om att Sverige måste återupprätta demokratistödet till det ryska civila samhället. Vi är antagligen väldigt många som är oroade över hur olika politiska fri- och rättigheter inskränks i Ryssland, men väldigt få verkar ha dragit några slutsatser kring dess konsekvenser och på vilket sätt Sverige bäst kan stödja de demokratiska krafter som finns i landet. Eller är det detta som Super-Jas är tänkt att fungera som? En tillväxtmotor för den ryska demokratin? Tillåt mig tvivla.

Så här står det i utrikesdeklarationen från i år: ”I en tid då kraven på politisk och ekonomisk modernisering växer sig allt starkare ligger det i Sveriges och Europeiska unionens intresse att Ryssland utvecklas till en verklig demokrati som bidrar konstruktivt till att lösa gemensamma globala utmaningar […] Det civila samhällets aktörer har en nyckelroll för att uppnå fattigdomsminskning och demokratisk utveckling […] I en värld av skiftande maktbalanser och intressen behövs våra värden – mänskliga rättigheter, fred, frihet och demokrati – mer än någonsin.”

Ett oberoende och starkt civilt samhälle är en förutsättning för en demokratisk utveckling. Om vi i Sverige är oroade över tillbakagången för demokratin i det ryska samhället borde regering och riksdag ställa sig frågan om vi verkligen lägger våra resurser rätt. Om vi säger att vi ska stödja utvecklingen av demokrati och att vi oroas av dess tillbakagång vårt närområde och lyfter fram det civila samhället som nyckelaktörer i en demokratiseringsprocess, kan detta orimligen innebära att demokratibiståndet till Ryssland ska minskas med 2/3. Men det är vad som skett sedan 2004. Det är helt ologiskt. I jämförelse med detta så blir de 90 miljarderna till Super-Jas ett rent skämt. ”Vi är oroande över de demokratiska bakslagen i ert land men vi har gjort ett vägval och skurit ner på stödet till demokratiorganisationerna. Vi tänker istället satsa på nya stridsflyg”.

Put your money where your mouth is. Öka demokratibiståndet till Ryssland istället.

Se även Östgruppens hemsida.

Kommentarer inaktiverade för Att spendera pengarna rätt

Under Ryssland

Bred uppslutning mot vapenexport till diktaturer!

Anna Ek, Sergels torg 16 mars. Manifestation för att stoppa Saudivapen. Foto: Karin Valtersson/Svenska Freds
Anna Ek, Sergels torg 16 mars. Manifestation för att stoppa Saudivapen. Foto: Karin Valtersson/Svenska Freds.

Jag är så himla glad för den breda uppslutning till demonstrationen mot vapenexport till diktaturer som arrangerades i fredags 16 mars. Grön Ungdom ringde oss på måndagen och undrade om vi inte skulle göra en bred manifestation med anledning av #saudivapen.

Det tog inte lång stund förrän alla ungdomsförbunden och S-kvinnor + Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Miljöpartiet liksom en rad organisationer ur det civila samhället också stod bakom: Rädda Barnens Ungdomsförbund, Kristna Fredsrörelsen, Amnesty Sverige, Diakonia, Teater Tribunalen, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och IKFF.

Manifestation mot vapenexport till diktaturer. Sergels torg 16 mars. Foto: Karin Valtersson/Svenska Freds
Manifestation mot vapenexport till diktaturer. Sergels torg 16 mars. Foto: Karin Valtersson/Svenska Freds.

Det kändes så himla fint. En glasklar markering mot regering och riksdag. Jag har bifogat mitt tal för er som vill läsa det.

Tack till Linda Nordlund från LUF som i sin avslutning uppmanade alla att skriva under vår misstroendeförklaring mot vapenexporten. Det var också roligt att det var en tidigare ordförande för Svenska Freds, Maria Ermanno Fäldner, och vår generalsekreterare Christoffer Burnett-Cargill som var konferencierer för eftermiddagen. Bästa hejaramsorna var det också. ”Beväpna tyranni, det vill inte vi!”

Christoffer Burnett-Cargill och Maria Ermanno Fäldner, konferencierer mot vapenexport. Foto: Karin Valtersson/Svenska Freds
Christoffer Burnett-Cargill och Maria Ermanno Fäldner, konferencierer mot vapenexport. Foto: Karin Valtersson/Svenska Freds

Ni kan se nästan hela manifestationen via Bambuser här.

Kommentarer inaktiverade för Bred uppslutning mot vapenexport till diktaturer!

Under Vapenhandel