Om Svenska Freds

logga

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som anser att konflikter ska lösas utan våld och att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi tar fram fakta, bildar opinion och påverkar politiker.

Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris.

Svenska Freds har ca 8000 medlemmar och ett tiotal lokalföreningar. Vi är Sveriges största och världens äldsta fredsförening.

Du kan vara aktiv eller stödjande medlem. Vi bildar opinion i och påverkar politiska beslut för nedrustning, demokrati och konflikthantering. Vi samarbetar med organisationer i andra länder och vi ordnar möten, kurser, resor, aktioner och brevkampanjer till beslutsfattare. Bli medlem genom att fylla i detta medlemsformulär.

Agnes Hellström är Svenska Freds ordförande sedan 18 juni 2016.