Category Archives: Vapenhandel

Manifestation mot våldet i Syrien

manifestation_syrien
Nadia AlHaj, syrisk representant, var en av talarna på manifestationen.

Igår samlades vi på Mynttorget i solidaritet med Syriens folk. Det var söndag och veckan innan julafton, i ett Stockholm i glimmande julskrud. Vi stod där för dem som vädjat till omvärlden om att inte stå tigande, människor långt bortom vår trygga tillvaro. Och vi gjorde vårt allra bästa. Organisationerna bakom manifestationen var många och torget fullt med människor. Talen var sorgtyngda, arga och frustrerade, men de vädjade också om hopp. Om att stå emot den vanmakt det innebär att se på utan att kunna agera.

Ingen kan säga att vi inte vet vad som pågår. Ett blodbad utspelas framför våra ögon, via nyhetsrapportering och i sociala medier. Vi ser rop på hjälp från barn och vuxna i Aleppo, familjer som slås i kras, barn som upplevt så många bombningar att de slutat gråta eller reagera när nya bomber faller. Bilder och filmer som fyller mig av skam och skuld över att vara den som ser på utan att kunna göra något.

Men vi kan göra något. För det första kan vi vägra stå ut och vi kan vägra acceptera. Vi kan göra vad vi kan för att hjälpa, ge stöd åt den humanitära hjälp som finns på plats, som försöker underlätta för att så mycket som möjligt fungerar i det liv och den vardag som ändå pågår för de människor som bor kvar. Vi måste ge skydd åt dem som tvingas på flykt, de vars liv just nu slagits i spillror. Vi måste låta dem återförenas med sina anhöriga. Vi måste göra allt för att deras nya tillvaro ska vara välkomnande och trygg. Vi måste fortsätta organisera oss, påverka politiker, höja våra röster och vägra vara tysta.

“Det får vara nog nu. Det är redan för sent”, sa Alexandra Pascalidou som avslutning på sitt tal på manifestationen. Och hon har rätt i att det är för sent för alldeles för många. Men när katastrofen är ett faktum, när världen misslyckats och kriget brutit ut, måste vi fortsätta stå upp för alla människors rätt att leva i fred. Vi måste arbeta för långsiktigt fredsbyggande med mänsklig säkerhet i fokus. Se till att allas grundläggande behov och rättigheter blir tillgodosedda och respekterade.

Vi måste kräva ett stopp för våldet och kräva att den internationella humanitära rätten, krigets lagar, respekteras för att begränsa det mänskliga lidande som väpnade konflikter orsakar. Men vi måste också strypa tillgången till vapen. Kriget rasar och vapen och pengar strömmar in från många olika håll, till konfliktens stridande parter. Om inte konfliktens syre stryps är ett verkligt eldupphör, en verklig fred, oändligt långt borta. Vi måste även göra vårt yttersta för att se till att konflikten inte sprider sig till angränsande länder.

Vi måste fortsätta arbeta för att förstå och hantera konflikters grundorsaker. Lyfta och kräva konfliktförebyggande åtgärder och långsiktiga fredsbyggande insatser. Det är det enda som fungerar. Det har vi lärt oss från historien, även om vi är snabba att glömma. Och problemet med konfliktförebyggande arbete är att det är något abstrakt, det är en pågående process, en konflikt som aldrig blir väpnad. Makthavare startar krig för att behålla eller stärka sin makt, det ger uppmärksamhet och visar på handlingskraft. Att undvika väpnad konflikt uppfattas ofta som tecken på svaghet. Men krigens kostnader är enorma, av så oerhört många anledningar. Vi måste vägra se krig som en väg till fred och kräva detsamma av beslutsfattarna.

Det som pågår i världen just nu kommer att ske igen och igen om vi inte ställer om. Och det måste vi göra nu. För vi har fått nog. Det har redan varit för sent för alldeles för många människor, alldeles för många gånger i historien.

Läs mer om manifestationen på DN.se
Läs mer om manifestationen på SvD.se
Läs mer om manifestationen på Metro.se

Följande organisationer stod bakom manifestationen:
Afrikagrupperna
Amnesty International Sverige
Clowner utan gränser
Diakonia
Emmaus Stockholm
Globalportalen.org
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
IM Individuell Människohjälp
Kristna Fredsrörelsen
Kvinna till Kvinna
Lighthouse Relief
Läkare Utan Gränser/ Médecins sans Frontières (MSF Sweden)
Olof Palme International Center
Plan International Sverige
Right Livelihood Award: The ‘Alternative Nobel Prize’
Rädda Barnen
Stockholms stift
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska Kyrkan
Sveriges interreligiösa råd
Muslimska Fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Teskedsorden
Union to Union
UN Women Sverige
We Effect
What Took You So Long?

 

Kommentarer inaktiverade för Manifestation mot våldet i Syrien

Filed under Konflikthantering, Mänskliga rättigheter, Vapenexport, Vapenhandel

Går nästa vapenresa till Filippinerna?

För några veckor sedan skrev Dagens industri om att Saab ska öppna ett nytt kontor i Manila i november. Det filippinska flygvapnet planerar att köpa in tolv nya stridsflygplan och Saab ser sig själva som en stark kandidat till att ta hem affären. Utöver Jas Gripen finns goda möjligheter för Saab att marknadsföra ”en lång rad produkter”, bland annat det flygburna radar- och stridsledningssystemet Erieye. Ungefär samtidigt öppnar en svensk ambassad i Manila, med syftet att ”främja handels- och investeringsutbytet med Filippinerna”.

Den senaste tiden har det rapporterats en hel del om läget i Filippinerna. Dels om ännu en naturkatastrof som drabbat landet och dels om president Dutertes hårdföra politik och chockerande uttalanden. Ett av nyhetsinslagen handlade om Dutertes så kallade ”Operation dubbelpipigt gevär”, där polisen fått i uppdrag att döda personer inblandade i drogmissbruk. Hittills har över 3600 personer mist livet i år, varav ungefär hälften genom polisinsatser.

I inslaget sa Duterte: ”Hitler massakrerade tre miljoner judar. Filippinerna har tre miljoner drogmissbrukare. Jag skulle gärna slakta dem.” En man intervjuades som just identifierat sin son som dödats när han sovit på en kartong på gatan. Oppositionspolitikern Leila de Lima som vill få ett slut på dödandet, har hotats till livet och tvingats avgå som ordförande i kommissionen för mänskliga rättigheter.

Saab försökte sälja Jas Gripen till Filippinerna redan 1999, men har sedan dess legat lågt med marknadsföringen i landet. Men nu anses det alltså vara läge att starta kontor och satsa på att sälja in Jas Gripen. Parallellt planerar Sverige att öppna en permanent ambassad för att ”främja handels- och investeringsutbytet”. Vilken absurt osmaklig tajming. Men kanske inte helt oväntad med statsminister Löfvens resa till Saudiarabien färsk i minnet, en resa som han talande nog gjorde i sällskap med Saabs ordförande Marcus Wallenberg.

Den 7-9 november arrangeras en handelsdelegationsresa till Filippinerna under namnet Team Sweden. Exportsatsningar koordineras ofta mellan representanter från vapenindustrin, statliga myndigheter och näringslivet. Researrangören vill inte uppge vilka som deltar i resan förrän strax före avfärd, så först då får vi ett säkert svar på om Saab är del av den. Men Saab har tidigare varit med på samma typ av resor, bland annat till Indonesien och Brasilien.

Uppdatering: När deltagarlistan för handelsdelegationsresan offentliggjordes fanns Saab med på den. Läs Blank Spot Projects artikel om resan till Filippinerna. 

Svenska Freds kritiserade det tidigare försäljningsförsöket till Filippinerna hårt, främst med anledning av det pågående inbördeskriget på Mindanao och den svåra ekonomiska situationen i landet. Upprepade brott mot de mänskliga rättigheterna begicks också av den filippinska staten.

Helt uppenbart kvarstår många av de problem som identifierades 1999 och fler har tillkommit. Filippinernas statsskuld uppgick 2015 till 45 procent av BNP och 672 personer dog i den väpnade konflikten på Mindanao. Trots en ansträngd budget har försvarsanslagen ökat. Den filippinska befolkningen har fortsatt att drabbas hårt av tyfoner och andra naturkatastrofer. Både Amnesty International och Human Rights Watch rapporterar om upprepade brott mot mänskliga rättigheter, tortyr och utomrättsliga bortföranden.

Spänningarna i regionen har också ökat under de senaste åren, liksom den militära upprustningen. Enligt Sipri flyttar Kina fram sina säkerhetspolitiska positioner och upprustar, vilket påverkar relationerna till andra närliggande stater. USA har intensifierat sitt försvars- och säkerhetssamarbete med sina allierade i området. 2011-2015 stod Asien för 46 procent av den globala importen av krigsmateriel. Om svensk vapenexport tilläts till Filippinerna skulle spänningarna och upprustningen öka ytterligare.

2013 bidrog Sverige med 95 miljoner kronor i humanitärt stöd till Filippinerna efter den förödande tyfonen Hayian. Enligt Sida uppgick biståndet under 2015 till 41,7 miljoner kronor, varav 13,5 miljoner gick till offentlig förvaltning, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Ett Jas Gripen kostar ungefär en miljard kronor och då tillkommer kostnader för beväpning. Tolv Jas Gripen kostar helt uppenbart tolv gånger så mycket.

Om Sverige vill bidra till att förbättra de ekonomiska, rättsliga och sociala förutsättningarna för den filippinska befolkningen bör det ske genom att bidra till utveckling av demokrati, rättsväsende, respekt för mänskliga rättigheter, återuppbyggnad och skydd mot naturkatastrofer. Inte genom att göra ännu en handelsdelegationsresa för att marknadsföra svenska vapen.

 

Kommentarer inaktiverade för Går nästa vapenresa till Filippinerna?

Filed under Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Vapenexport, Vapenhandel

Gyllene chans att göra mer

Den svenska sommaren är snart till ända, men de som lever i ett konfliktområde har inte fått någon semester. Varaktiga vapenstillestånd lyser med sin frånvaro i Syrien, Jemen och på många andra platser. Fler människor än någonsin mister livet i sina försök att nå tryggheten på Medelhavets motsatta strand. Men när uppgivenheten slår mig som hårdast i huvudet försöker jag påminna mig om de små men viktiga steg som ändå tas mot fred och nerrustning. Hur viktigt det är att civilsamhället fortsätter att granska och ställa krav på politiker och andra makthavare. Att vi gör skillnad, även om det kan ta frustrerande lång tid. 

I går den 22 augusti inleddes till exempel det andra statspartsmötet kring FN:s vapenhandelsfördrag, Arms Trade Treaty (ATT), i Genève. ATT trädde i kraft den 24 december 2014 som en mycket efterlängtad julklapp. För första gången i historien fanns ett globalt och juridiskt bindande regelverk för vapenhandeln i världen.

ATT bildades för att skydda mänskliga rättigheter, förebygga väpnat våld och konflikt och stärka arbetet för fred och säkerhet. Diskussionerna i Genève kommer i stor utsträckning att kretsa kring hur och på vilket sätt stater ska rapportera sin vapenhandel och hur offentlig den rapporteringen ska vara. För långt ifrån alla stater tror på öppenhet. Flera hävdar att deras behov av att hemlighålla vapenhandeln är viktigare än ett effektivt avtal. Med andra ord krävs ett fortsatt envist och intensivt arbete för att ATT ska fylla sin funktion.

ATTs första statspartsmöte hölls i Cancún förra året. Svenska Freds var på plats och lyfte även då, tillsammans med andra organisationer från det civila samhället, vikten av en öppen och tydlig rapportering. För saknas en sådan är det oerhört svårt, för att inte säga omöjligt, att ställa stater till svars om de inte följer avtalet. Och fortfarande exporterar flera stater, däribland Sverige, krigsmateriel som bland annat används vid den saudiledda koalitionens bomningar i Jemen.

Svenska Freds fortsätter att arbeta för en strikt implementering av ATT och för att ett skärpt regelverk för den svenska vapenexporten ska komma på plats.

En annan positiv nyhet nådde oss i slutet av förra veckan, från FN i Genève. Arbetsgruppen för kärnvapennedrustning beslutade då att påbörja förhandlingar om ett kärnvapenförbud i FN under 2017. Sveriges inställning till kärnvapenförbud är splittrad vilket inte gör mig så stolt som svensk, men jag hoppas att Sverige tar chansen i FN i oktober och röstar ja till att FN ska verka för ett förbud.  Beslutet i Genève är ändå en viktig milstolpe värd att fira, i vår strävan efter att förbjuda det enda ännu tillåtna massförstörelsevapnet.

Det är fortfarande lång väg kvar till ett internationellt förbud mot kärnvapen. Men historien har visat att envishet ger resultat. Svenska Freds var delaktiga både i förbudet mot personminor 1997 och mot klustervapen 2008. Förbud som till en början stötte på stort motstånd från många håll.

Vid årsskiftet intar Sverige sin plats i FNs säkerhetsråd och har dessutom tillsatt en nedrustningsambassadör som påbörjar sitt arbete 1 september. Så nu får det vara slut med att dra avgörande nedrustningsfrågor i långbänk. Vi förväntar oss att den att den svenska regeringen trappar upp arbetet för nedrustning genom att driva frågan om ett förbud mot kärnvapen och se till att den utlovade skärpningen av det svenska regelverket för vapenexport till slut kommer på plats.

Läs mer om vad som händer på ATT-mötet hos Reaching Critical Will.

Läs mer om arbetsgruppens möte om kärnvapen i Genève hos Svenska läkare mot kärnvapen. 

1 kommentar

Filed under Kärnvapen, Mänskliga rättigheter, Vapenexport, Vapenhandel

Under en grå himmel känns det säkert

Waziristan. Foto: Gregor Enste, Heinrich Böll Stiftung. http://www.flickr.com/photos/44112235@N04/4091673675/

Waziristan. Foto: Gregor Enste, Heinrich Böll Stiftung.

Jag gick till jobbet under en blå himmel i dag. Det var ganska kallt, men skönt väder. Träden har snart tappat alla sina löv. Ett och annat färgglatt träd finns kvar. Jag möttes av många som liksom jag var ute och gick, på väg någonstans. Hur många som reflekterade över den blå  himlen vet jag inte, de flesta verkade mest ha bråttom.

Framme på jobbet läste jag den här artikeln med vittnesmål från personer som lever under hotet från drönare i Pakistan. Tre rader fastnade särskilt. Jag läste dem om och om igen. ”I no longer love blue skies. In fact, I now prefer grey skies. The drones do not fly when the skies are grey… When the sky brightens, drones return and we live in fear.”

Citatet kommer från en 13-årig pojke från Waziristan, som tillsammans med sin syster Nabila nyligen vittnade inför den amerikanska kongressen om hur deras liv påverkas av drönare. De miste sin farmor/mormor i en drönarattack när de var ute på fälten och odlade okra.  Sju andra barn omkom också i attacken.

Tänk er den sorg och maktlöshet det innebär att ha mist dina nära anhöriga. Tänk er att leva under rädslan för fint väder. Drönarna är ett otyg och ett vapen som inte borde finnas.

Kommentarer inaktiverade för Under en grå himmel känns det säkert

Filed under Försvarspolitik, Vapenhandel

Jas eller nejs? Det beror på vem du frågar

Nyligen var Linda och jag i Zürich för att träffa det europeiska nätverket mot vapenhandel, ENAAT. Eftersom mötet det här året hölls i Schweiz passade vi på att åka dit en dag tidigare för att hinna träffa GSoA, som vi samarbetar med för att försöka stoppa Jas-affären. Vi tog tåget till Bern när vi landat och höll presskonferens tillsammans med sju andra organisationer och blev bland annat intervjuade i den franskspråkiga statsradion. Vi hade också en symbolisk ballongmanifestation efter presskonferensen.

Nio organisationer i manifestation mot Jas-affären mellan Sverige och Schweiz

Manifestation mot Jas-affären mellan Sverige och Schweiz. Alliansen mot vapenaffären som startade våren 2012 har nu vuxit från två till nio organisationer. Förutom GSoA och Svenska Freds så har bland annat Greenpeace och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet också anslutit sig.

På kvällen var vi tillbaka i Zürich igen och hade möjlighet att träffa några av parlamentarikerna från den undre kammaren och deras bild var ganska entydig. Jas-affären med Schweiz är långt ifrån i hamn och många frågetecken kring finansieringen skapar fler och fler frågetecken. Ingen har heller riktigt kunnat förklara vad det är för hotbild som Schweiz ska bemöta med stridsflygen. En annan sak som många verkade få upp ögonen för var att Jas inte är ett helsvenskt plan. Men kritik mot Jas-affären kvarstår och alla vet att det kommer bli folkomröstning. ”Well, yes of course there will be a referendum”, svarade alla vi frågade.

Sannolikt under september 2014. En av parlamentarikerna vi träffade, som sitter i finansutskottet, berättade att vid det sammanträde där utskottet skulle ta ställning till finansieringsplanen för affären så hade Ueli Maurer sagt rakt ut att han inte ens hade läst kontraktet för det var så många sidor på engelska. Men det är väl klart. Är man frälst tycker man väl att man inte behöver läsa kontraktet heller. Eller så är det helt enkelt för att det tar så kort tid att flyga över schweiziskt luftrum och därmed rätt ointressant vad det är för plan de köper. Fem minuter uppe i luften har du på dig innan du måste svänga tillbaka, för att vara exakt.

Något som också är intressant är att i Schweiz är Socialdemokraterna kritiska till affären och vill stoppa den. Här i Sverige är det tvärt om – här stödjer Socialdemokraterna stridsflygaffären. Men den allra största skillnaden tror jag är vilken bild som förmedlas och hur diskussionen går i respektive land. Här i Sverige låter det som att allt är färdigt. Uppgraderingarna och besluten för Super-Jas rullar sakta på som om inget kommer att ändras utifall Schweiz säger nej, trots att riksdagen bestämt att uppgraderingen endast ska ske om ett annat land köper planet från Sverige och kan vara med och dela på kostnaderna.

I Schweiz är debatten fortfarande i gång och det är inte förrän vi vet utfallet av folkomröstningen 2014 som vi vet om det blir någon affär eller inte. Ett nejs då till Jas skulle vara najs.

Kommentarer inaktiverade för Jas eller nejs? Det beror på vem du frågar

Filed under Försvarspolitik, Vapenexport, Vapenhandel

En kvart mot diktaturer

Mina kollegor Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor, och Christoffer Burnett-Cargill, generalsekreterare, var igår hos KEX.

För er som inte känner till KEX,  är det den utredning som regeringen har tillsatt för att utreda hur Sverige kan skärpa vapenexporten till diktaturer. Beslutet att en skärpning ska ske är alltså redan fastslagen. Nu är frågan om hur det ska gå till. Utredningen som sådan är något vi har arbetat för länge, bland annat genom vår senaste kampanj för ett demokratikriterium i vapenexporten. Att Sverige beväpnar diktaturer rimmar illa med målen om att främja mänskliga rättigheter i utrikespolitiken, liksom att det är rent moraliskt förkastligt att beväpna regimer som slår ner sin egen befolknings krav på demokratiska reformer.  Under 2011 gick 60 procent av Sveriges vapenexport till länder där det förekommer grova och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna, en summa motsvarande drygt 8 miljarder kronor.

Vi fick 15 minuter i går, måndags, att ge vår syn på utredningen och det direktiv som den fått, följt av 10 minuters frågestund efteråt. Som ni förstår fanns det inte en chans att kommentera allt som skulle behöva belysas och lyftas fram. Vi hoppas att vi får möjlighet att besöka utredningen igen. De ska vara klara senast december 2014. Vi kommer följa utredningens arbete noga och har också anledning att återkomma inom kort till ledamöterna med svar på några av de frågor Linda och Christoffer inte hann med att besvara i går.

Några exempel på andra aktörer som också besökt utredningen den här veckan är Svenska Kyrkan, IKFF, Diakonia. Här hittar ni vad vi lämnade in: Svenska Freds underlag till KEX. En annan uppgift för utredningen är att undersöka hur öppenheten och insynen i vapenexportfrågor skulle kunna ökas, vilket är väldigt bra. I denna anda delar vi därför med oss av våra synpunkter helt öppet. Jag har kollat på SOFF:s och IF Metall:s hemsidor men hittar inte någon information om vilka deras synpunkter är. De hade också anmält intresse för att närvara.

KEX-pistol

KEX-pistol. Tyvärr uppäten sedan länge. Det hade kanske passat som fika i går.

Kommentarer inaktiverade för En kvart mot diktaturer

Filed under Mänskliga rättigheter, Vapenexport, Vapenhandel

Sätt press på Ryssland istället för att lätta på vapenembargot

I dag väntas Storbritannien och Frankrike föreslå EU:s råd för utrikes frågor att vapenembargot mot Syrien ska lyftas i vissa delar. Situationen i Syrien är svår och vi är många som känner frustrationen koka inombords när vi blir påminda om den låsning i FN:s säkerhetsråd som hindrar minsta agerande i termer av embargon eller ens fördömanden från omvärlden.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vädjade så sent som igår till alla parter i konflikten att upphöra med dödandet. Då borde inte EU två dagar senare vidta åtgärder som går tvärs emot Ban Ki-moons linje. EU bör istället sätta tydlig och hård press på Ryssland och utnyttja sin mjuka makt till fullo för att förmå dem att upphöra med vapenlasterna och stödet till al-Assad och istället få till stånd en transition.

Om EU istället väljer att lyfta delar av vapenembargot är jag rädd för att det kommer ge Ryssland vatten på sin kvarn att fortsätta förse Assad-regimen med vapen och militär utrustning, något som kommer leda till ytterligare upptrappning i konflikten. I förlängningen kommer det troligen också minska EU:s trovärdighet i framtida kritik gentemot stater som beväpnar olika fraktioner i väpnade konflikter. Vi känner inte heller till alla grupper inom rebellrörelsen i Syrien och några grupper har väldigt sekteristiska inslag. 

Vi skickade nyss ett gemensamt pressmeddelande tillsammans med andra europeiska fredsorganisationer för att rikta kritik mot förslaget att lyfta embargot. Regionen behöver färre vapen, inte fler. Fler vapenlaster riskerar att förvärra situationen och göra en lösning än mer avlägsen genom att krigföringen riskerar att trappas upp. Krisen i Mali som pågår i detta nu har nåtts av en mängd vapen från Libyen och är ett bra exempel på hur vapenleveranser riskerar att göra saken värre. Också den libyska civilbefolkningen är satt i stor fara genom all den ammunition och de vapen som cirkulerar i landet.

Kommentarer inaktiverade för Sätt press på Ryssland istället för att lätta på vapenembargot

Filed under Vapenhandel