Att spendera pengarna rätt

I dag skriver jag och Martin Uggla från Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter på SvD Brännpunkt om att Sverige måste återupprätta demokratistödet till det ryska civila samhället. Vi är antagligen väldigt många som är oroade över hur olika politiska fri- och rättigheter inskränks i Ryssland, men väldigt få verkar ha dragit några slutsatser kring dess konsekvenser och på vilket sätt Sverige bäst kan stödja de demokratiska krafter som finns i landet. Eller är det detta som Super-Jas är tänkt att fungera som? En tillväxtmotor för den ryska demokratin? Tillåt mig tvivla.

Så här står det i utrikesdeklarationen från i år: ”I en tid då kraven på politisk och ekonomisk modernisering växer sig allt starkare ligger det i Sveriges och Europeiska unionens intresse att Ryssland utvecklas till en verklig demokrati som bidrar konstruktivt till att lösa gemensamma globala utmaningar […] Det civila samhällets aktörer har en nyckelroll för att uppnå fattigdomsminskning och demokratisk utveckling […] I en värld av skiftande maktbalanser och intressen behövs våra värden – mänskliga rättigheter, fred, frihet och demokrati – mer än någonsin.”

Ett oberoende och starkt civilt samhälle är en förutsättning för en demokratisk utveckling. Om vi i Sverige är oroade över tillbakagången för demokratin i det ryska samhället borde regering och riksdag ställa sig frågan om vi verkligen lägger våra resurser rätt. Om vi säger att vi ska stödja utvecklingen av demokrati och att vi oroas av dess tillbakagång vårt närområde och lyfter fram det civila samhället som nyckelaktörer i en demokratiseringsprocess, kan detta orimligen innebära att demokratibiståndet till Ryssland ska minskas med 2/3. Men det är vad som skett sedan 2004. Det är helt ologiskt. I jämförelse med detta så blir de 90 miljarderna till Super-Jas ett rent skämt. ”Vi är oroande över de demokratiska bakslagen i ert land men vi har gjort ett vägval och skurit ner på stödet till demokratiorganisationerna. Vi tänker istället satsa på nya stridsflyg”.

Put your money where your mouth is. Öka demokratibiståndet till Ryssland istället.

Se även Östgruppens hemsida.

Kommentarer inaktiverade för Att spendera pengarna rätt

Under Ryssland

Kommentarer inaktiverade.