Lobbyarbetet för Jas skapar upprörda känslor i Schweiz

I dag publicerade Ekot ytterligare en omgång av dokument som visar hur strategin för att få Schweiz att köpa Jas Gripen sett ut. Det är detaljerade planer med listor över vilka personer som ska påverkas, argumentationshjälp, möten och information om att USA och Storbritannien gett sitt godkännande ”under radarn” för kampanjen.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Dock ser de väldigt olika ut beroende på om man tittar på Sverige eller Schweiz.
I Schweiz är reaktionerna kraftiga. Många är upprörda. Detta till skillnad från Sverige där ministrar och debattörer försöker tona ner situationen genom att säga att det är helt i linje med vad en ambassad förväntas göra.

Såväl förra gången när Ekot publicerade uppgifterna om att Sverige försöker påverka utgången av folkomröstningen, och nu när uppgifter som lobbypåtryckningar mot parlamentet framkommit, var mångas reaktioner likartade här i Sverige. Tre spår går att urskilja, inte alltid sammanfallande, men de förekommer.

En linje menar att detta inte är något nytt, och ”det är väl ändå inte ett problem att Schweiz, en stabil demokrati, vill köpa Jas”. Men problemet här är ju att beslutet att köpa just Jas fattats under ett omfattande dolt lobbyarbete och försök till att påverka en demokratisk folkomröstning. En annan linje argumenterar utifrån att Jas är bra för alliansfriheten och att vi därför borde vara glada. Dessa debattörer verkar helt ha missat att Jas till en stor del består av utländska komponenter, främst från USA och Storbritannien. Är Jas ens ett svenskt plan sett ut detta perspektivet? Dessa två länder ska även ha gett sitt godkännande till kampanjen ”under radarn” enligt Ekots dokument. Och en tredje linje är inne på spåret av att ”ambassader ska främja svenska intressen”. Jag tänker så här: Är det ovanligt att ambassader bedriver informations- och lobbyarbete för svenska intressen? Nej, det ingår i deras uppgift. Tyvärr ingår även främjande av vapenindustrin i detta uppdrag.

Vi måste dock likväl kunna ha en seriös diskussion om huruvida det är problematiskt att detta förekommer, även för de som verkar helt inställda för att försvara Jas Gripen ända in i graven. Jag ska förklara varför Ekots avslöjanden är för viktiga för att avfärdas som business as usual.

1. Det råder ingen brist på vapenlobbyism generellt. Varken i Sverige eller globalt sett. Det är en verksamhet som ofta förs i det fördolda, utan insyn. Ekots avslöjande är viktigt med tanke på att detta är första gången vi ser hur pass intrikat systemet är. För oss som medborgare i Sverige är det viktigt att vi vet vad våra skattemedel går till.

2. När det gäller fallet Schweiz har det dels handlat om att försöka styra utgången av ett annat lands demokratiska folkomröstning, dels om att kartlägga och styra beslutsfattarna i parlamentet. Under tiden som detta lobbyarbete har pågått har ministrar i Sverige samtidigt upprepat gång på gång att den demokratiska processen i Schweiz ska respekteras. Sverige har varit betydligt djupare involverat i den politiska processen i Schweiz än vad som meddelats utåt.

3. Ambassader kan göra viktiga insatser med sitt lobbyarbete. Det är ju till exempelvis väldigt välkommet och behövligt att främja respekt för demokrati och mänskliga rättigheter i länder där det behövs. Eller för den delen främja handelssamarbeten inom andra områden än vapenindustrin som kan gynna den bredare samhällsutvecklingen. Men: det råder inte brist på vapenlobbyism i världen. Tänk om samma resurser, energi och prioriteringar istället lagts på att främja mänskliga rättigheter eller hållbar utveckling istället och getts samma prioritet från hemmabasen.

Och, vad som kanske är viktigast av allt. Det land som blir utsatt för påtryckningarna bör väl rimligen få vara medvetet om detta. Hur ska vi annars kunna hävda att det varit en demokratisk beslutsprocess och att valet av Jas Gripen var så självklart och okontroversiellt som det just nu håller på att framställas som? Reaktionerna i Schweiz visar ju på att lobbyarbetet är långt ifrån så okontroversiellt som det låter i Sverige. Beslutet om att köpa Jas har ju knappast fattats av sig själv under full demokratisk kontroll utan påtryckningar. Vi kan sitta här hemma i Sverige och hävda att det är demokratiska beslut som fattats för att köpa Jas Gripen från Sverige. Men är det är en slutsats som bör ifrågasättas framgår med all önskvärd tydlighet av Ekots avslöjande om lobbykampanjen.

Vi kommenterar i lunchekot. Morgonens inslag finns här.

Kommentarer inaktiverade för Lobbyarbetet för Jas skapar upprörda känslor i Schweiz

Filed under Vapenexport

Kommentarer inaktiverade.