Friserade underlag för vapenaffärer

I en granskning genomförd av Blank Spot Project och journalisten Nils Resare framgår i dag hur UD gav efter för påtryckningar från vapenindustrins lobbyister får att få igenom Jas-affären med Thailand.

Ambassaden i Bangkok har varit fullt medveten om den politiska situationen i Thailand, men har enligt Resares reportage istället valt att försköna sina underlag. Underlagen friserades för att få igenom vapenaffären. Att ISP, den myndighet som ska ge tillstånd eller avslag på en vapenaffär, själv inte har kompetensen att bedöma den politiska situationen i Thailand eller huruvida det begås brott mot mänskliga rättigheter är ju häpnadsväckande.

Resares reportage är ett utmärkt exempel på varför det viktigt med offentlighet och insyn, samt att journalister kan få ut underlag som rör vapenaffärer. Att dessa, som framgår av reportaget, hemligstämplats och diarienummer tagits bort är ett hot mot demokratin och medborgares möjlighet att få veta vad våra skattemedel går till och vilka bedömningar som görs av exempelvis ett lands demokratiska status eller brott mot mänskliga rättigheter. Och om våra myndigheter är beredda att se mellan fingrarna på övergrepp mot mänskliga rättigheter eller tona ner problem med landets styrelseskick på grund av påtryckningar från vapenindustrin. Reportaget visar också på att det finns modiga tjänstemän inom statsförvaltningen som är beredda att läcka information. Dessa visselblåsare är en viktig del i vår demokrati, särskilt inom de mörka och smutsiga sektorer som vapenexporten är.

Vi har tidigare i dag kunnat höra riksenheten mot korruption säga att de universitetsutbildningar thailändska officerare fått gå i Sverige kan röra sig om mutbrott. I perioder under förhandlingen var Thailand dessutom en militärdiktatur, något som vi påpekade redan när förhandlingarna pågick. Vi lyfte också fram kritik mot läget för mänskliga rättigheter i landet liksom den väpnade konflikt i de södra delarna som pågår. Den sittande ledningen är för tillfället utnämnd av militären, som anser sig ha rätt att när som ingripa i politiken och ta över makten.

All information som rör försäljningen av Jas Gripen till Thailand måste göras tillgängliga för offentlig granskning. Omedelbart.

Och vilka garantier kan nuvarande regering ge för att samma förfarande inom våra vapenaffärer inte pågår idag? Vilka panikartade kampanjer pågår i detta nu för att få igenom fler affärer med Super-Jas som riksdagen beslutat att vi ska köpa?

Sannolikt en hel del.

1 kommentar

Filed under Mänskliga rättigheter, Vapenexport

One response to “Friserade underlag för vapenaffärer