Fred, demokrati och nedrustning – när kommer det?

Idag kom överenskommelsen mellan S och MP om (bland annat) försvarspolitiken och vapenexporten. Det som framgår i den här artikeln från DN är följande: satsningarna på nya Jas och ubåtar fortsätter, Försvarsexportmyndigheten ska läggas ner, och kontrollen av vapenexporten till ickedemokratier ska skärpas, inklusive följdleveranser och konsulttjänster.

Försvarspolitiken och vapenexporten är en av de frågor där S och MP står långt i från varandra. Men på vissa områden är gapet egentligen inte så stort. För den som tänker svekdebatt när det gäller vapenexporten, borde fokus i så fall tydligast riktas mot S. Det är synd att MP inte lyckades få S att gå längre, men jag påminner om det kongressbeslut S själv fattade våren 2013: ”Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter.” Det märkligaste här är alltså att S inte lever upp till sin egen beslutade politik.

Det är bra att följdleveranser och konsulttjänster inkluderats i överenskommelsen om vapenexporten. Följdleveranser är ett kryphål som används för att fortsätta vapenaffärerna enligt devisen ”har en affär ingåtts ska den fortsätta i princip oavsett vad som än händer”.

Problemet i allt detta är dock att ”exportkontrollen ska skärpas”, något som riskerar att innebära rent kosmetiska förändringar. Detta kan innebära alltifrån att ISP kastar ett öga i en tabell över läget för demokratin i köparlandet innan beslut fattas om en affär, till att efterkontrollen i ickedemokratier efter en affär görs mer noggrann. Men det innebär inte att det kommer att införas något tvingande förbud i lagen i sig som säger att ickedemokratier ej ska få köpa vapen från Sverige. ISP kommer att kunna fortsätta göra sin så kallade ”totalbedömning” och kasta alla principer om fred, demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling rakt ut i Klarabergskanalen.

Med tanke på S kongressbeslut och MP:s vapenexportkritiska hållning är det förvånande att överenskommelsen inte kom längre. Jag tror inte det skulle vara omöjligt att få med sig fler av de mindre partierna på en mer långtgående förändring. Det är förvisso bra att Mikael Damberg framhåller det stora problemet med vapenexporten till diktaturer i ovan länkade DN-artikel, men eftersom han inte tror det kommer påverka jobben i vapenindustrin är det i princip omöjligt att dra slutsatsen att överenskommelsen med MP kommer att påverka vapenexporten i någon större grad. Sverige kommer fortsatt beväpna diktaturer och vapenindustrin kan sitta lugnt i båten. Jag kan bara gissa hur de människor som lever under förtryck skulle reagera.

Att Försvarsexportmyndigheten ska avvecklas är bra för det sänder en viktig signal, men kommer funktionen exportfrämjande försvinna? Och var kommer den hamna istället? På försvarsdepartementet som S sannolikt inte kommer att släppa till MP?

När det gäller försvarspolitiken släpper MP förvånande nog alla sina tidigare reservationer mot satsningar på stridsflyg och ubåtar, vilket går rakt på tvären mot vad som framförts såväl i Försvarsberedningen som i valrörelsen. Detta är innebär antingen att anslagen till Försvarsmakten måste öka, att vapenexporten måste öka, eller båda två. Sett till den vapenexportmarknad Sverige klättrat på de senaste åren har just ickedemokratier ökat markant. I en tid där vapenskramlet ljuder högre än på länge behövs det satsningar på nedrustning istället för upprustning. Detta bådar inte gott för vårt säkerhetspolitiska läge. Vi kommer fortsatt dras med i kapprustningen och spä på den instabilitet som utvecklas i vårt närområde istället för att bidra till avspänning. Detta kommer försvarsivrarna kunna fortsätta ta intäkt för till fortsatta vapensatsningar och militära utgifter, bland annat med hänvisning till dagens överenskommelse mellan S och MP. Sverige behöver signalera till omvärlden att det behövs nedrustning och frysa försvarssatsningarna och inget annat.

 

Kommentarer inaktiverade för Fred, demokrati och nedrustning – när kommer det?

Filed under Försvarspolitik, Vapenexport

Kommentarer inaktiverade.