3,3 miljoner röjda minor

Varje år publicerar den internationella organisationen International Campaign to Ban Landmines (ICBL) en rapport – Landmine Monitor – över efterlevnaden av förbudet mot personminor. Det är ett förbud som kom till 1997 och belönades med Nobels fredspris samma år (det delades mellan initiativtagaren och ledaren Jody Williams och ICBL). Årets rapport innehåller både glädjande och oroande läsning. För den som specifikt vill läsa om Sveriges arbete kan man läsa rapporterna om detta här.

Om vi börjar med några av de goda nyheterna för 2012:

1). Aldrig förr har så få olyckor med personminor förekommit. När Landmine Monitor släppte sin första rapport 1999 konstaterades 25 incidenter med personminor varje dag. I år rapporteras de ha sjunkit till tio dagliga incidenter.

2) Aldrig förr har det funnits så mycket röjda landområden. 218 kvadratkilometer mark världen över släpptes förra året efter att ha varit avspärrat för röjningsarbete. Det innebär exempelvis att vägar som inte varit farbara åter kan användas för transporter, att åkermark kan börja brukas igen och att människor kan återvända hem från flyktinglägren. Du kan åter röra dig fritt och sätta ner fötterna varhelst du vill på marken utan att vara rädd för att mista ett ben eller en arm.

3) Totalt sett har 47 miljoner lagrade personminor förstörts sedan förbudet kom till i slutet av 90-talet. Det är 47 miljoner potentiella personminsexplosioner som undvikits för framtiden. Under förra året skrotades 250 000 minor från medlemsländernas vapenlager.

Den som tvivlar på huruvida gräsrötter och organisationer som kampanjar för en bättre värld kan lyckas med sitt arbete får tänka om. De senaste tio åren har mer än 3,3 miljoner minor röjts och nästan 1 981 kvadratkilometer minerade markområden kunnat göras fria från personminor.

Men det finns så klart saker kvar att göra.

De dåliga nyheterna är att det fortfarande är tio personer varje dag som drabbas av en personmina. I Jemen har regeringstrogna styrkor placerat ut minor och antalet skadade av minor och andra explosiva lämningar har ökat från 19 st 2011 till 263 incidenter 2012. Jemen är en medlemsstat till förbudet och bryter därmed mot sitt åtagande. Detta måste internationella samfundet fördöma. Ickestatliga väpnade grupper i Afghanistan, Colombia, Burma, Pakistan, Syrien, Thailand, Tunisien och Jemen har också använt personminor under förra året, vilket är det högsta antalet för ickestatliga väpnade grupper under de senaste 5 åren. I Nagorno-Karabach har militära styrkor också använt minor. 

Så det finns mycket arbete kvar att göra, även om det är viktigt att komma ihåg att det också har skett framsteg på många områden. Det faktum att antalet drabbade av personminor fortsatt att sjunka och att så många lagrade minor är förstörda visar på framgången i internationella avtal och att det går att bidra till en bättre värld.

Det går att påverka och förändra!

Minröjning i norra Sri Lanka. Foto: UK Department for International Development. Foto: http://www.flickr.com/photos/dfid/4615507782/

Organisationen HALO Trust utför minröjning på norra Sri Lanka. Foto: UK Department for International Development

Kommentarer inaktiverade för 3,3 miljoner röjda minor

Filed under Minor

Kommentarer inaktiverade.