Rätt hysterisk debatt om rysshotet

Ordvalet i rubriken är inte mitt, det är Carl Bildts. Även om jag själv försökt förmedla samma sak här på bloggen i de senaste inläggen. Bildt uttalar sig om den ryska bombövningen i den här artikeln i DN i dag. Det är bra att debatten balanseras upp. Carl Bildt ställer ett antal relevanta och kritiska frågor i artikeln och till försvarsdebatten. Jag hade ju annars hoppats att landets journalister skulle ha gjort det jobbet.

Den här debattartikeln från Sven Hirdman är också värd att påminna om: ”Medlemskap i Nato skulle öka spänningar”. 

Och förvisso är dagens artikel i DN ett steg i rätt riktning, men i övrigt har det varit plågsamt svart-vitt i bevakningen. Trist. Och dåligt för möjligheten att fatta försvarspolitiska beslut som har någon som helst relevans utifrån de säkerhetspolitiska behoven.

13 kommentarer

Under Försvarspolitik

13 svar till “Rätt hysterisk debatt om rysshotet

 1. Markus

  Varför skall alltid ryss-skräck läggas i mun på folk som påtalar att de finns problem med att ett grannland gör som de gör. Vad är det som gör att Ryssland är så tapu ?
  De har ju ändå de senaste tiden patrullerat med bombplan över Östersjön, med skarpa robotarna det vad de noga med att påpeka.
  Skenanfall mot orion så att personalen ombord tyckte det blev för hotfullt och drog sig tillbaka (Orion signalspaningsfartyg) och anflygning mot Sverige. Är jag rädd för Ryssen nu när jag tar upp detta ?
  Det finns inget krigshot från Ryssland men Jag anser att vi måste lägga mer resurser på försvaret iaf för att möta upp vår grannes upprustning och påtryckningar. Är detta hysteri om rysshot ?
  Varför skall vi inte tala högt om nato ? För att Ryssland inte tycker om det eller.
  Någonstans har de ju lyckas lite med sina utspel, att Sverige inte får gå med i nato bara för att de kommer bli sur.

 2. åke eckerwall till markus
  Ja det är hysteri! Ett försvar bör byggas med en solid ide bakom:
      
  Varför Insatsförsvarsdogmen bör omprövas!
  Eller
  Sveriges Försvar ska vara ett FÖRSVAR och INTE en `krigsmakt med anfallskapacitet`
   
  De 6 viktigaste kriterierna för prövning av realismen i Sveriges försvars – ide`:
   
  1. Vara Krigsavhållande
  D v s ….INTE byggas med iden att kunna anfalla och SLÅ en fiende. Det ska aldrig finnas några fiender att slå på svenskt land!
  Ett land med små resurser relativt en mäktig granne ska ha ett försvar som gör det oattraktivt och onödigt att anfalla.
  Att jämföra försvarsförmåga som en procentsats av BNP är meningslöst eftersom BNP är så olika mellan länder. Att invigningen av 2 (två) helikoptrar är en händelse på ÖB-nivå och anledning till att resa runt halva jorden (som i April 2013) samtidigt som Putin diskuterar om man ska göra 900 eller 1100 helikoptrar belyser den lille spelarens situation; som understryks ytterligare av Sveriges stora yta. Vi har inte råd med ett försvar som hindrar en anfallare att ta sig över våra gränser men vi kan bygga ett 1000-tals-punkters-försvar som gör det meningslöst eller för riskabelt att köra in mot dessa mål.
  Ett sådant försvar kräver dessutom mycket mindre i utbildning, ledningsresurser och logistik. Superdyra vapensystem, som kan slås ut relativt lätt behövs överhuvudtaget inte.
  2. Vara  nära  objekten, som ska försvaras, alltid, 
  Det finns 1000-tals objekt som är viktiga för svenskens över- och väl-levnad och för funktionen av det svenska samhället; och, alla behöver inte förstöras för att Sverige ska sluta fungera. Många av dom kan angripas av helikopter- eller terror – kommandon och vissa genom   drönar eller flyganfall
  Exempel: kraftstationer  och  distributionen av elkraft (speciellt kritiskt under vintertid), födoämnes och drivmedels- produktion  och distribution, kommunikations-centra och -näten, vägskäl, broar, flygfält,   mm mm.
  Försvars- vapnen ska lagerhållas lokalt och soldater rekryteras bland dom som lever nära. Dom känner terrängen väl och blir svåra att besegra. Och har naturlig hemförsvarsmotivation.
  `Förband` av pluton eller större, tillhör sällsyntheterna. Jag talar om en modern version av Skölds ide`er från ett halvt sekel se`n; med en-mans, målsökande raketer som huvudbeväpning.
  3.  Ska kunna  aktiveras  med  timmars  varsel….ett  krig  mot  Sverige   kommer inte  att annonsera sig  långt i förväg….det kommer sannolikt som en överraskning. Beslut om en mobilisering av förrådssatta förbands- resurser är för komplicerad, lätt att störa och riskerar alltid att bli för långsam. På grund av politisk villrådighet. Därför ska operatörerna bo nära sina objekt, så som i hemvärnside`n. (Gränserna mellan hemvärd och militärstyrkor försvinner i denna organisatoriska lösning)
  4. Ska inte  kunna lamslås  genom  en  initial överrasknings-aktion.
  Var  säker på  att  den  som bestämmer sig för att anfalla  Sverige  vet  exakt  var varje  JAS  finns,    och  kommer  att  skaffa  sig  herravälde i luften,  som första åtgärd. JAS kan helt enkelt inte gömmas. Inte ett enda JAS kommer att kunna starta om vi skulle bli utsatta för ett stormaktsanfall.
  Likaså  kommer  varje  stridsvagn  att  finnas inprickad ,  som  ett initialmål.
  Att marschera mot en invaderande fiende med reguljära trupper kommer att vara mycket svårt i framtidens krig.
  5. Ledningen  av  försvaret  ska  vara  decentraliserat,  eftersom  en typisk  inledningsaktion  av  en anfallare blir  att slå  ut våra kommunikationsnät;  effektiviteten  får inte vara beroende  av centrala ledningsfunktioner ;   enheterna  som  försvarar objekt  ska  kunna besluta, själva,  vad  dom ska  göra enligt inövade principer och mönster. Ledningen av mer eller mindre statiska försvarsstyrkor kräver inte fungerande kommunikationsnät på samma sätt som förband som ska kunna anfalla.
  6. Spara på Utmaningarna
  Att ha JAS och luftvärn med lång räckvidd är verkligen ett tveeggat svärd!
  Dom ÖKAR risken för angrepp mot oss, just på grund av sin närvaro; även om dom bara kan verka störande mot en stormakt som planerar något i Östersjöområdet t ex . Regel: Vapen med verkan utanför landets gränser ärkontra-produktiva om vi inte har råd med så många att dom imponerar på en stormakt. I synnerhet om vi placerar dom på Gotland.
  Jämför med hur Syrien blev anfallet i början av maj 2013 för att dom hade raketer som kunde bli ett hot mot Israel.
  Likaså kan NATO- medlemskap ha en olycklig utmaningseffekt, som gör oss till angrepps-mål, även om inget annat talar för att angripa Sverige.
  Varför onödigtvis försätta oss i en Goliat- situation( Ryssland eller NATO); vi kanske inte har samma tur som David!
   
  Summering:
  Sverige behöver ett starkt försvar, som uppfyller ALLA kriterierna enligt ovan.
  Dagens –och än mer morrondagens –vapenteknologi kan hjälpa bygga ett sådant försvar !
   
  DET  NUVARANDE FÖRSVARET SOM INTE UPPFYLLER NÅGOT AV DE 6 KRITERIERNA ÄR I BEHOV AV EN OPARTISK GENOMLYSNING. PÅ IDE`-NIVÅ!
   

 3. Markus

  Åke
  Aldrig har jag läst eller hört att Sverige skall ha anfallskapacitet, vi har aldrig utgått ifrån att vi skall ha det heller, under det kalla krigets dagar hade vi ett totalförsvar inte en offensivt krigsmakt.
  Jag förespråkar icke en krigsmakt som utgår ifrån att anfalla heller ett försvar som är avskräckande, vi skall inte behöva vara med om figurerade flyganfall. vi skall ha en berdskap dygnet runt ( om de ryska planen byts ut mot ett kapat chaterplan likt 9/11 vad hade vi gjort då)

  Åke jag förstår inte hur du tänker. Hur skall objekten och det statiskaförsvaret försvaras om inte luftvärn finns ? Anfall inom landets gränser är ju ett måste, skall vi vänta på att stormakten kommer till oss ? Har inte stormakten flyg och kryssningsrobotar ?
  Vart finns skyddet för soldaten i ditt
  Drömförsvar?

 4. åke med svar till markus maj 14
  Tack Markus, Din kommentar ger mig chansen förbättra mina luddiga formuleringar.
  Med `anfallskapacitet` menar jag den kapacitet för kompani-bataljonsanfall INOM landet som avses i insatsförsvaret. Och naturligtvis även JAS. Men i framtidens krig kommer inga sådana förband att kunna röra sig. Moderna underrättelsesystem sätter stop för den gamla romantiska krigs-ide´n …..fjamåt med kjaffffft… Vår försvar ska istället göra närvaron av fiendestyrkor på svensk jord osannolik, det ska helt enkelt inte finnas något att anfalla. Och ingen anledning! Vi ska inte utgöra ett hot…..eller attraktion. Hur den typen av försvar kan se ut har beskrivits av Generalen Nils Sköld, för ca ett halvt sekel sedan. Och kan studeras i hans beskrivnigar. Med dagens vapen (främst enmansburna, målsökande raketer med stor sprängkraft) kan den typen av försvar göras otroligt mycket effektivare och göra riskerna för ett angrepp med t ex helikopterburna styrkor oacceptabla. Dessutom visar ett sådant försvar inga mål som behöver skydd av lv.
  Skulle någon lyckas landsätta styrkor kommer dom inte att kunna röra sig för det finns väl maskerade soldater-grupper vid varje viktigt objekt. Jag kallar denna design ÖBs Giftiga Igelkott. Det bästa skyddet för en soldat-grupp är terrängen och spridning; om fienden inte vet var och vad …. då har han inget att anfalla.
  Det kallas: ett fredsbevarande försvar och vore det bästa försvar vi kunde ha.

 5. Janviktor Wahlgren

  Jag tycker att Calle Bildt ska fråga Puttin om varför di gör på dette viset.
  Vi vill vara ifred!

 6. Markus

  Åke
  Du förespråkar ”det fria kriget” ? Men med grupper som är placerad vid ett objekt, gömd i terrängen med enmansraketer med kapacitet som Iris-t fast värre . Som al kajida i Afghanistan fast modernt.
  Modern underrättelse tjänst gör vanligt krig inte lika lätt för man hittar större objekt.

  Motmedel utvecklas det med som skydd för raketer till T.ex. stridsvagnar
  Sensorer utvecklas T.ex. värmekamror.
  Vad gör man åt sånt i terrängen ?

  Vem fixar mat och de saker soldaterna behöver vid lite längre kris.

  Jag känner att jag gnäller och missförstår låter lite som att varje soldat skall bli en i princip osynlig super soldat med teknik att slå ut stridsvagnar och attackflyg.

 7. Beklämmande att säkerhetsfrågorna i Europa inte diskuteras utifrån Kekkonens initiativ 1972 som ledde till Helsingforsavtalet 1975 om de möten som sedan kallades ESK. När muren i Berlin rivits och det kalla kriget upphörde kunde båda sidor reducera sina konventionella stridskrafter i Europa med 50% (CFE-avtalet – som nu behöver förnyas).
  ESK-mötet 1990 i Paris var det verkligt betydelsefulla toppmöte då stats- och regeringscheferna från ett 30-tal europeiska länder jämte USA och Kanada antog Parisstadgan för ett nytt Europa.
  Det blev det fredsavtal som fastställde gränserna i Europa efter 2:a världskriget och som lade grunden för OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa). Säkerheten skulle erhållas genom fredligt samarbete – inte genom avskräckning med kärnvapen. Några senatorer i USA:s kongress t o m föreslog att Nato skulle avvecklas.
  Tyvärr fanns det andra krafter som beslöt omformulera Natos uppgifter till att gälla insatser i hela världen. Och krafter som ville organisera Västeuropa som en försvarsunion och senare en ekonomisk gemenskap.
  Det som nu är ett EU med krav på upprustning.

  Internationella Fredsbyrån i Genève (IPB) rekommenderar sina anslutna grupper att utveckla kontakterna med OSSE:s institutioner, särskilt ODIHR som har kontor i Warszawa och varje år anordnar möten mellan ländernas diplomater och har fritt deltagande för representanter för CSO / NGO.
  Vid sidan av huvudorganisationen har OSSE också en Parlamentariker-församling (OSSE PA) dit Sveriges riksdag årligen sänder åtta ledamöter eller deras suppleanter. Genom dessa ledamöter borde folkrörelserna påverka vilka säkerhetsfrågor man önskar att OSSE utvecklar. Organisationen kommer att ha 40-års jubileum 2015 i Schweiz. inför detta borde Svenska Freds och alla andra fredsgrupper formulera sina visioner och krav om en äkta fredskultur med MR, demokrati, pressfrihet, skydd för minoriteter o s v.

  Tyvärr måste vi som byggt upp OSSE-nätverket (Svenska Freds var med genom Jens Petterson) konstatera att media helt mörklägger denna stora organisation. Den är dock ett regionalt organ enligt FN-stadgan Kap VIII och omfattar 57 länder på norra halvklotet . Läs mer

 8. Svar till markus Maj 15
  Nej, markus Du förstår.
  Medan Fria Kriget, som jag minns övningen, var inriktat på att hitta och förstöra….är ÖBs Giftiga Igelkott inriktat på objektförsvar. Och om det kan bli aktuellt att röra sig för att förstöra något som har lyckats landa behöver man inte komma nära och fästa en laddning under helikopterkroppen, (som vi gjorde på den gamla `goda` tiden); man använder vapen med verkan från distans.
  Soldaten (hon eller han) sover i sin egen säng (de giftiga taggarna indragna!!)
  Och det finns mat och öl i kylen! Igelkotten garanterar det — födo- och el-distributionen — mycket säkrare än det nuvarande Insatsförsvaret.

 9. Markus

  Förlåt Åke
  Men det låter lite som fantasi detta försvar.
  Visst jag håller med om att vi inte ska utgöra något hot men det säger ju inte att vi skall var förbered på det värsta.
  En fråga jag inte fick svar på var, vad är dessa bärbara robotar som klarar alla väder och långa distanser och ska dessa förvaras i hemmet ?

  Taggarna indragna så det är bara en dag som de är ute men om det tar flera dagar. Skall man byta av varandra och åka hem och sova. Typ som 8 timmars skift
  Tre grupper med kanske 6 personer i.

  Varför alltid prat om helikoptrar ?
  Andra Transport medel finns det gått om

 10. åke eckerwall till Markus Maj 16
  Absolut , Markus, det behövs ett visst mått av kreativ fantasi för att förstå ÖBs Giftiga Igelkott – ide`.
  Och det är nog en av anledningarna till att det inte beaktas på allvar. Tänkandet håller sig till det invanda.
  Jag vet om ett antal militärer i höga befattningar tror på ide`n, men inte `vågar` visa det offentligt eftersom det ligger så långt bort från mainstream tänkande. I en organisation som den militära är framgång förknippad med att visa konformt tänkande!
  Det viktigaste stoppet, emellertid, är nog att hela den militära hieriarkin hotas; och motståndet skulle bli formidabelt från det hållet om någon skulle försöka promota Igelkotten på allvar.
  Förlorarna är Svenska Folket som betalar insatsförsvarets meningslösheter.
  Att svara på Dina frågor om detaljerna skulle ta bokformat så det avstår jag från.

 11. Markus

  Åke

  Den är inte så avancerad fråga jag ställer om bärbara robotar, får svara på den själv då.
  Nej dessa bärbar allväders robotar finns inte och skulle de finns skulle de inte förvaras i hemmet.
  Finns lite problem med denna försvars ide men man kanske löser dessa i framtiden.
  Just nu är det bara drömmar, så vi får förbättra de försvar vi har idag.

 12. åke eckerwall med svar till Markus maj 17
  Tack för, för mig , överraskande information. Jag trodde att vapenteknologin var längre kommen; teknologiska hinder finns inte. Situationen kan kanske förklaras med att dom som ligger i topp i vapenutvecklingen mest behöver anfallsvapen och inte vill bli `störda` av effektiva motmedel.
  Jag får väl börja jobba för att det avdelas resurser för uveckling av dessa robotar; inhemsk utveckling och produktion, naturligtvis. Det ska inte behöva ta lång tid.
  Jag köper inte Din ide` att vi ska fortsätta investera i insatsförsvaret, som kommer att vara urmodigt när det är klart.

 13. åke eckerwall till Gunnar Ekegard
  Ja, Gunnar, den nästintill icke-existerande försvarsdebatten handlar om krig; inte ens ideer om hur man kan bygga ett fredsbevarande försvar får något gensvar, har jag lärt.
  Och nu `förbereder` KKrVA nytt i den vägen.
  Jag skrev bifogade kommentar beträffande Thomas Roths KKrVA krönika Maj 17
  om
  MPK Militära Publicistklubben, redan innan jag hade läst Ditt inlägg:

  180 GRADER PÅ MINDRE ÄN 100 ÅR
  Intressanta saker har hänt i relationerna mellan försvaret och folket.
  Från att, som Roth säger: `….låta sakkunskapens röst komma till tals.` i en omgivning där en officer t o m kunde bli krigsminister, ser vi idag försvarsorganisationerna stå med mössan i handen utanför svenska folkets kontor. Vi ser principerna för rikets försvar beslutas i gremier av valda representanter för svenskarna; där representanter för det militära försvaret får försöka finna sig i att inte representera den absoluta `sakkunskapen`. Rikets försvar är så mycket mer än det militära försvaret. Ochså den rent militära försvarsdogmen kan och bör sättas under granskning; men där finns inget gensvar från en militära sidan, media och de folkvalda säger inte mycket heller.
  Harmoni`n är inte fullständig mellan militären och resten av samhället!
  Hur lång tid kommer det att ta innan en mer business-lik relation styr?
  Som t ex i företagsvärlden, där ägarna, genom styrelsen bestämmer vad som ska ske och där exekutorerna av denna vilja anstränger sig för att genomföra intentionerna. Och om man känner sig inte klara av uppgiften avgår man. Men i debatten om försvaret har jag känslan att militären kräver `folkets` avgång.
  Att återuppliva nå`n slags MPK aktivitet är inte en väg att förbättra relationerna mellan militären och folket.