Etnisk rensning och omfattande övergrepp i Burma

I dag skriver vi tillsammans med Amnesty, Svenska Burmakommittén, Olof Palmes Internationella Centrum och Fonden för Mänskliga rättigheter om att EU måste ställa tydligare krav på respekt för mänskliga rättigheter i Burma. Läs artikeln här: ”EU måste ställa krav på regimen i Burma”.

Human Rights Watch släppte i dag en rapport som klart redogör för att det pågår etnisk rensning mot landets rohingyas. EU väntas trots detta sannolikt i dag besluta om att helt ta bort de kvarstående sanktioner som finns (dock ej vapenembargot) mot landet. Då krävs det att Sverige och EU inte ser mellan fingrarna på de människorättsövergrepp som sker i landet, som det som pågår mot rohingyas. Även i Kachin-staten är problemen oerhört allvarliga. I denna övergångsperiod som regimen vill ge sken av att genomgå i riktning mot demokrati och mänskliga rättigheter är det oerhört centralt att alla strategier från regimen skärskådas. Genom att underblåsa konflikterna mellan landets buddhister och muslimer skapar militären sig en maktposition i samhället och kan peka på att de fortsatt behövs som garanter för säkerheten. De utsatta grupperna sätts i ”beskydd” i olika avgränsade läger, något som kan ses som en strategi för att ytterligare avskärma rohingyas från samhället.

I senaste numret av vår medlemstidning Pax finns en artikel om vårt samarbete med burmesiska fredsorganisationer. Läs gärna den. Och här kan du läsa vad jag har skrivit om Burma tidigare här på bloggen

Burma: alarmerande humanitära behov i Rakhine-staten. Många rohingyas lever under katastrofala förhållanden och litar inte på de lokala säkerhetsstyrkorna. HRW klassar situationen som etnisk rensning.  Foto: Mathias Eick EU-ECHO January 2013

Burma: alarmerande humanitära behov i Rakhine-staten. Många rohingyas lever under katastrofala förhållanden och litar inte på de lokala säkerhetsstyrkorna. HRW klassar situationen som etnisk rensning.
Foto: Mathias Eick EU-ECHO January 2013

Kommentarer inaktiverade för Etnisk rensning och omfattande övergrepp i Burma

Filed under Burma, Konflikthantering, Mänskliga rättigheter

Kommentarer inaktiverade.