Mer än hälften av motionerna rör vapenexport

Vapenexporten kommer sannolikt bli en het fråga på Socialdemokraternas partikongress 2013. Av totalt 31 motioner som ligger under försvarspolitik handlar mer än hälften, 16 stycken, om vapenexporten. Skandalen kring saudivapen har onekligen påverkat. Tre motioner därtill föreslår att uppgraderingen av Jas Gripen ska stoppas. Partistyrelsen föreslår inga långtgående tillmötesgåenden av de krav på stopp för vapenexport till diktaturer, krigförande länder och människorättskränkare som förs fram av motionärerna.

Ulf Bjereld har tidigare behandlat vapenexportfrågan som en potentiell stridsfråga på kongressen. Jag skulle inför morgondagens debatt ta tillfället i akt att lyfta fram ett par saker ur det svar partistyrelsen skriver på motionerna. Och tipsa om den argumentsamling vi har sammanställt i frågan.

De skriver bland annat att ”Vapentillgången i världen som helhet är säkerhetspolitiskt problem och det ligger inte i Sveriges intresse att långsiktigt och i en förändrad säkerhetspolitisk miljö vara världens största vapenexportör per capita.” Det är bra att vapentillgången beskrivs som ett säkerhetspolitiskt problem. Lite längre fram i texten står det att vapenhandeln från Sverige och EU på sikt måste minska. Samtidigt framhävs dock behovet av en svensk vapenindustri, bland annat för att vara en ”trovärdig aktör” i det internationella samarbetet för fredsfrämjande insatser, för att behålla kompetens och arbetstillfällen och för att säkra tillgången på vissa system. Här finns en uppenbar konflikt i resonemanget som försvårar linjen om nedrustning. Det är bra och viktigt att slå fast att vapenexporten på sikt ska minska, men det där ”på sikt” kan vara hur långt fram i tiden som helst och för att det ens ska ske krävs ju att någon påbörjar minskningen. Annars flyttas den bara framåt i tiden för varje år.

Partistyrelsen skriver vidare att: ”När det gäller export av krigsmateriel till länder som befinner sig i konflikt eller krig, eller kränker de mänskliga rättigheterna eller folkrätten menar partistyrelsen att dagens riktlinjer innehåller skarpa begränsningar.” Det är bra att förslaget är att det ska bli än mer restriktivt, men är antagligen inte tillräckligt långtgående för att ge några stora effekter. Skulle dagens regelverk verkligen innehålla skarpa begränsningar? När länder som Saudiarabien, Pakistan eller Thailand finns med bland Sveriges största vapenkunder? När Sverige är världens största vapenexportör per person? Nej, dagens riktlinjer ÄR inte restriktiva på det sättet man ibland hör framföras i debatten.

Så till en sista kommentar. När jag läser meningen ”Icke-demokratier och länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna kan inte ges samma legitimitet att få köpa vapen. Vid export ska hänsyn tas till risken för krig och om staten begår brott mot mänskliga rättigheter” förstår jag om många tycker att den låter bra. Men återigen, en sådan formulering lämnar tyvärr öppet för att det inte ska ske några större förändringar. Icke-demokratier, människorättskränkare och länder i krig kommer enligt förslaget fortfarande kunna köpa svenska vapen. Även om fokus riktas specifikt mot demokrati som kriterium för krigsmaterielexport skulle den här skrivningen i praktiken inte innebära någon större förändring mot dagens regelverk, det regelverk som möjliggjort att svenska vapen använts av länder som Saudiarabien, Bahrain och Förenade Arabemiraten.

Det finns dock alla möjligheter att skärpa Sveriges framtida vapenexportpolitik när vapenexportfrågan behandlas på S-kongressen under torsdagen, något som jag hoppas kan ske. Det har skrivits debattartiklar i ämnet från flera sidoförbund tidigare, exempelvis den här om att ”(S) måste ta initiativ till en ny modern syn på vapenexport” och i dag har flera kommit; en i Dagens Arena: ”Hög tid för (S) att sätta ner foten i vapenexportfrågan” en i ETC Göteborg: ”S bör införa ett demokratikriterium” och en på SvD Brännpunkt: ”Stoppa vapenexporten till ickedemokratier”.

Många motioner ger förslag om hur vapenexporten till icke-demokratier ska förhindras i framtiden. Dagens riktlinjer lämnar allt för stort utrymme till undantag och kompromisser. Det behövs bindande ställningstaganden, inte fler fina ord. Vilka formuleringarna blir och hur stort utrymme de lämnar för tolkning och undantag kommer att vara avgörande.

(S)toppa vapenexporten

(S)toppa vapenexporten

M45, Knivsta arbetarekommun, och M46, Uppsala arbetarekommun, är några av de motioner som föreslår bindande demokrati- och MR-regler. Det är bra att demokrati och MR här ses tillsammans, att ett land är en demokrati är som bekant inte någon garanti för att det inte kränker mänskliga rättigheter – sin befolknings eller en annan stats.

M47 Stockholms partidistrikt, föreslår att Socialdemokraterna ska verka för en lagstiftning som förbjuder export av vapen och krigsmateriel till icke-demokratier. Detta är två tydliga ställningstaganden som skulle ge Socialdemokraterna alla chanser att stoppa affärer liknande den med Saudiarabien i framtiden. Motionen för även fram att EKR:s omröstningar ska vara offentliga. Det finns stort behov av ökad öppenhet och möjligheter till demokratiskt ansvarsutkrävande i vapenexportpolitiken. Ökad insyn i EKR:s arbete är en förutsättning för det. Många andra motioner föreslår också ökad öppenhet. M65, Tingsryds arbetarekommun, M67 Ljungby arbetarekommun och M65 Norrköpings arbetarekommun enskild tas specifikt upp Exportkontrollrådets roll.

Andra förslag som förs fram handlar om neddragning och utfasning av vapenexporten, omställning till civil produktion och skärpningar av följdleveransbegreppet. Alla mycket viktiga frågor.

M54, Lunds arbetarekommun, tar även upp frågan om kriterier för svensk vapenimport, något som även partistyrelsen för fram. Svenska Freds tycker det är självklart att samma regler och öppenhetskrav ska införas för import av krigsmateriel till Sverige.

I morgon går min kollega Linda Åkerström och jag till S-kongressen. Det blir min tredje kongress, men första gången som åhörare. 2005 var jag aktiv i lokalföreningen och vi hade en aktion utanför tillsammans med Amnesty och Diakonia där vi delade ut foldern ”Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport”. 2009 var vi också med utanför Älvsjö och delade ut flyers mot vapenexport. Det kommer vi göra i morgon bitti också, så klart.

Kommentarer inaktiverade för Mer än hälften av motionerna rör vapenexport

Filed under Mänskliga rättigheter, Vapenexport

Kommentarer inaktiverade.