Världens äldsta fredsförening fyller 130 år

I dag för exakt 130 år sedan antogs våra första stadgar. Omkring åttio riksdagsmän från grupperna stadsradikalerna, liberalerna, lantmannapartisterna och olika fritänkare och religiösa hade samlats på Hotell Rydberg på Gustav Adolfs torg i Stockholm (i dag Dansens Hus) för att bilda Freds- och skiljedomsföreningen i Sverige, som vi hette fram till 1888 då namnet ändrades till dagens Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Det var alltså en relativt bred sammanslutning politiskt sett redan då. Anledningen? Regeringen skulle besluta om en ny ”härordning” med en större armé och intresseorganisationer som ”Värnpliktens vänner” ansågs ha för mycket inflytande i samhället. Detta ville grundarna av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen göra en politisk aktion mot.

Många känner inte till den bredd föreningen hade redan från starten och ungefär lika många blir förvånade när vi berättar att vi är världens äldsta fredsförening. I den bok vår tidigare ordförande Per Anders Fogelström skrivit om den svenska fredsrörelsens historia, kan man läsa följande:

”Fredsrörelsen är en relativt liten och ganska okänd svensk folkrörelse. Ändå är den gammal, äldre än den organiserade arbetarrörelsen. Och den har framfört många idéer och tankar som när de lanserades var nya och chockerande men i dag betraktas som självklara. Många av fredsrörelsens etappmål har alltså uppnåtts och blivit allmänt accepterade men rörelsen som sådan är fortfarande liten och ganska okänd. Kanske accepterad men knappast mer.
Varför? Naturligtvis kan det ha berott på dåliga representanter, svag organisation, bristande resurser. Vill man se det mera positivt kan man kanske påstå att fredsrörelsen alltid har varit för tidigt ute, för långt före sin tid. Den har fått ta emot stötarna och obehaget men sällan fått inkassera resultatet och berömmet – när det varit dags för det har den redan hunnit utom synhåll och engagerat sig för nya, avlägsna mål.”

Allt det där känner jag igen mig i i dag. Det är vi som pekas ut som landssvikare när vi kritiserar vapensamarbeten med exempelvis USA, för då kan inte Jas Gripen flyga i lyften. Det är vi som får höra att det är stört omöjligt att hindra utvecklandet av svenska atomvapen, förbjuda minor och klustervapen. Det är vi som ibland blir misstänkliggjorda när vi ställer krav på nedrustning och fredlig konflikthantering. Det är vi som blir kallade för naiva när vi säger att en fredligare värld är möjlig. Visste du förresten att en av våra grundare, Klas Pontus Arnoldson, fick Nobels fredspris 1908 för sitt engagemang kring den fredliga unionsupplösningen med Norge?

Per Anders Fogelström beskriver också vilka det var som engagerade sig i fredsrörelsen då på slutet av 1800-talet. ”Man kan finna vågor: först kommer den fredsaktivitet som har religiös grund (främst kväkare), därefter en liberal politisk våg där de främsta företrädarna har en stark tro på manchesterliberalismens och frihandelns möjligheter att skapa välstånd och fred, så en socialistisk våg vars representanter för fram begrepp som jämlikhet och internationell rättvisa som förutsättningar för verklig fred.”

Denna beskrivning känner jag också igen mig i även i dag. Fredsrörelsen är en bred rörelse av olika tankegods och politiska strömningar som samlas tillsammans, men det finns alltid de som vill utmåla oss som det ena eller det andra. Självklart ska man vara lyhörd för andras åsikter, men jag våga nog ändå hävda att det snarare är ett tecken på att vi fyller en viktig roll och är en inflytelserik aktör i Sverige att räkna med.

Ibland tänker jag att jag tror att Svenska Freds har funnits så länge i samhällsdebatten att vi ses som en institution, något som alltid kommer finnas där. Många kanske inte tänker på att vi är en medlemsorganisation som är beroende av de gåvor vi får in och det moraliska stöd vi ger varandra när vi samlas i en förening. Vi är i dagsläget 6700 medlemmar. Jag hoppas att vi ska kunna växa ännu mer än vad vi har gjort de senaste åren. Därför krigsförespråkare och försvarsvänner har alltid haft mer resurser och utrymme i politik och massmedia. Vapenindustrin brukar ofta kunna räkna med att ledande politiker går ut till deras försvar så fort det behövs. Fredsrörelsen har dock varit duktig på att med små medel balansera många debatter och drivit framgångsrika kampanjer genom åren. Men vi är beroende av ert stöd för att kunna göra detta även i framtiden. Vi driver långsiktigt påverkansarbete istället för att släcka bränder. Vi argumenterar och trycker på för att krig ska förebyggas. Vi är övertygade om att en fredligare värld är möjlig.

Om du vill: säg grattis till oss genom att dela det här inlägget med andra så att fler vet att vi finns, skriv upp dig som medlem, gilla oss på Facebook, följ oss på Twitter om du använder det. Då är du med och stödjer vårt arbete för att avveckla den svenska vapenexporten, granska och bevaka försvars- och säkerhetspolitiken, och du är med och stödjer fredsrörelser i Afghanistan, Tjetjenien och Burma. Du hjälper oss att kunna arrangera utbildningar i fredsfrågor. Du är med och ser till så att vi kan ha anställd personal som är kompetent och kunnig i de frågor vi driver, är redo att ta debatter med beslutsfattare och vara faktaupplysare i fredsfrågor åt politiker och journalister. Genom ditt medlemskap visar du att du tror på att en fredligare värld är möjlig.

Citaten ovan är hämtad ur boken ”Kampen för fred” av Per Anders Fogelström som jag rekommenderar varmt till var och en som är historiskt intresserad. Mitt förra blogginlägg handlade också om ett viktigt stycke fredshistoria. Det kan du läsa här.

Hela året 2013 är en anledning att fira. För en översikt över vad vi har åstadkommit och tampats med under våra 130 år, tipsar jag er om att läsa den genomgång Tidningen Pax gjorde över vår historia inför 125-årsjubileet, där du också kan läsa en intervju med fyra ordföranden från 80- och 90-talen.

Världens äldsta fredsförening fyller 130 år

Världens äldsta fredsförening fyller 130 år

Kommentarer inaktiverade för Världens äldsta fredsförening fyller 130 år

Filed under Försvarspolitik, Försvarsutgifter, Kärnvapen, Konflikthantering, Organisation, Vapenexport

Kommentarer inaktiverade.