Att tänja på reglerna

Andreas Ekman Duse tillträdde som generaldirektör år 2005 för den myndighet som ansvarar för vapenexporten: ISP. Sedan dess har utvecklingen gått i en rasande fart. Sverige är världens nionde största vapenexportör och världens största räknat per person. Sverige har beväpnat en rad krig, människorättskränkare och diktaturer de senare åren. Som generaldirektör är Ekman Duse den högst uppsatta tjänsteman som beslutar om bifall eller avslag på de undantagstillstånd företagen ansöker om hos ISP från förbudet som finns mot att sälja krigsmateriel till andra länder.

Ekman Duse är inte ensamt ansvarig för detta sluttande plan som vapenexporten rullat ut för. Begreppet krigsmateriel har ersatts med försvarsmateriel, förbudet mot vapenexport har klätts i en retorik av att ”nej men det är ju förbjudet att köra bil utan tillstånd också”, etcetera. Men Ekman Duse har haft en central roll som beslutsfattare och hade haft en möjlighet att hindra denna vapenexportutveckling.

I dag höll han sin avtackningsmottagning på kontoret vid Klarabergsviadukten i Stockholm. Han ska gå i pension. Vi var inbjudna och vi valde att göra en symbolisk present i formen av ett kryphål, för att illustrera hur regler åsidosatts och tänjts på och möjliggjort att svenska vapen satts i händerna på krigförande stater, diktatorer och människorättskränkare. På baksidan skrev vi: ”Till Andreas Ekman Duse, med önskan om en lugn och skön pensionstid och en svensk vapenexport utan kryphål / Svenska Freds”.

Svenska Freds på avtackningen av ISP-chef. Överlämnar ett kryphål för vapenexportutvecklingen. Foto: Linda Åkerström/Svenska Freds

Andreas Ekman Duse, chef för vapenexportbesluten på myndigheten ISP, går i pension. Avtackades av Svenska Freds med ett kryphål.

Kommentarer inaktiverade för Att tänja på reglerna

Filed under Vapenexport

Kommentarer inaktiverade.