Fredsrörelse i medvind

”Det är nog så fredsrörelserna står inför en uppförsbacke, ja”, kommenterade Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten i går det faktum att deras informationskampanjer får så mycket utrymme i samhället och resurser till sitt förfogande. Jag var och lyssnade på ett samtal arrangerat av Tidningen Re:Public med rubriken ”Välkommen till vår verklighet – En debatt om Försvarsmaktens make-over” där Erik Lagersten deltog tillsammans med Josefine Karlsson från IKFF, Allan Widman (FP) och Maj-Britt Theorin från Operation 1325.

Debatt om Försvarsmaktens make-over av Tidningen Re:public

Erik Lagersten konstaterade också att man kan säga att samhället har blivit mer militariserat. Men också att Försvarsmakten har svåra utmaningar när det gäller rekryteringen av nya soldater och sjömän. Alltifrån anställningsvillkor, lönenivåer och andra konkurrerande branscher är hinder att komma förbi.

Å ena sidan kan man säga att fredsrörelsen står i en uppförsbacke. (det är typ vårt normaltillstånd – hallå liksom?) Men å andra sidan inte. Faktum är att vårt medlemsantal har ökat de senaste åren. Bara i år har vi värvat, eller rekryterat om man så vill, över 1000 nya medlemmar. Privatpersoner som är villiga att betala för att det ska finnas pålitliga och trovärdiga aktörer i samhället i fredsfrågorna.

Det är inte så illa gjort med tanke på vilka små summor vi har till vårt förfogande om man jämför med Försvarsmakten. Så nej, jag håller inte med om att vi skulle stå i någon uppförsbacke.

Fredsrörelsen har tvärtom medvind just nu.

2 kommentarer

Filed under Försvarspolitik

2 responses to “Fredsrörelse i medvind

 1. Det var en bra diskussion i måndags. Från min sida uppskattar jag möjligheten att få diskutera försvars- och säkerhetspolitik i forum där uppfattningarna och ståndpunkterna skiljer sig åt mellan de som deltar. När försvarsdebatt annars förs tenderar den att ske i sammanhang där huvuddelen av de som deltar har i stort sett samma sakuppfattning med skillnader på marginalen. Det gäller försvarspolitiska forum och utan att veta med säkerhet, också kanske i de sammanhang där fredsrörelsen samlas.

  Det glädjer mig att antalet medlemmar växer i Svenska Freds. Precis av samma skäl som ovan så tror jag att debatten stärks av röster som kan argumentera utifrån tyngd, det kan vara såväl utifrån sakkunskap, engagemang som många medlemmar.

  Men det är inte det jag avser med motvind. Jag kan från min utgångspunkt konstatera att det har skett en förändring de senaste åren där den allmänna opinionen och beslutsfattare är väldigt snabba med att förespråka militära maktmedel som lösningar på konflikter. När ledarsidor som tidigare varit närmast anti-militaristiska är de första att förespråka operationer med stridsflyg eller att ledande politiker tidigt önskar militär insats i Syrien, då har något hänt i den allmänna debatten. Det folkliga stödet för JAS 39 Gripen över Libyen var mycket stort och även om politiken hade frågor kring formen så var tveksamheten mycket liten.

  Är detta en problem för Försvarsmakten? Nej, inte per se. Vi är redo att utföra de uppdrag som riksdagen beslutar. Däremot är det inte odelat positivt att debatten förs utan att alla sidor hörs. Beslut av våra folkvalda när vi skickar militära förband utomlands för att delta i konflikter ska präglas av eftertänksamhet och förståelse för de offer insatsen kan innebära. Här är fredsrörelsen en viktig demokratisk röst och här finns uppförsbacken som samhällsdebatten ser ut idag. En sådan utveckling är bekymmersam oaktat synen på militära insatser jämte civila satsningar som en nödvändig del i modern konflikthantering.

  Erik Lagersten
  Försvarsmaktens informationsdirektör

 2. Pingback: ”Öhö, vem är det som kör egentligen?” « fred frihet feminism