För fredsbyarna i Colombia

Den väpnade konflikten mellan Farc-gerillan och den colombianska regeringen är världens längst pågående inbördeskrig. I dag inleddes fredssamtal i Oslo, som sedan ska flyttas till Havanna.

Att båda parterna nu vill sätta sig ner och förhandla leder till en viss optimism för att en lösning ska finnas inom räckhåll. Miljoner människor har mist sina hem och sin jord, tiotusentals har omkommit i kriget. Knark, paramilitärer, gerillor och en genomgående militarisering av samhället. Colombia har, föga förvånande, drabbats oerhört hårt. Även svenska pansarskott, AT:4, har använts av Farc-gerillan och mycket tyder på att svenska regeringen ville sälja Erieye till Colombia tidigare. Inget tyder heller på att planerna är helt avskrivna.

Fredsbyarna i Colombia

Men mitt i allt detta elände, mitt i inbördeskriget, har det funnits öar av fred. Små byar där människor gått samman och sagt, basta! Nu räcker det. Vi vill inte vara med i ert krig. Varken på ena eller andra sidan. Låt oss vara i fred.

Så formades fredsbyarna i San José de Apartadó år 1997 i nordvästra Colombia. Att lämna konflikten har inte varit lätt för dem. Snarare har de setts med misstänksamhet av alla stridande parter, just på grund av att de inte vill ta ställning för någons sida. I avvaktan på att en juridisk instans ska vilja öppna deras långa lista över brott mot mänskligheten som de har registrerat fortsätter de att dokumentera och registrera övergreppen med hopp om att en dag ska de få upprättelse. Deras initiativ till att utropa sig till en fredsby plockades snabbt upp av andra och i dag finns ett femtiotal fredsbyar i landet. De har varit inspiratörer och förebilder för många andra som vågat följa efter deras exempel. Här finns en artikel vi skrev i Peace Monitor om dem.

Ett vanligt misstag som sker i fredssamtal är att det är de höga företrädarna för de stridande aktörerna som sätter ramarna för diskussionerna, och de enda som sedan också deltar i förhandlingarna. Civilbefolkningen utesluts och en rad röster får aldrig säga sitt om hur deras fred ska se ut. Inte en enda kvinna finns exempelvis med som deltagare i fredsförhandlingarna mellan Farc-gerillan och den colombianska regeringen. Detta måste förhandlarna tänka om kring och inkludera en bred representation av kvinnor liksom olika grupper ur samhället, för att nå en legitim och hållbar fred för alla.

1 kommentar

Filed under Konflikthantering, Vapenexport

One response to “För fredsbyarna i Colombia

  1. Pingback: Vi kräver kvinnors deltagande i Colombias fredsförhandlingar « fred frihet feminism