”Håll upp boken”

I dag arrangerade vi seminariet ”Statens hemliga affärer” på Säkerhetspolitiskt sommartorg. Erik Lagersten, informationsdirektör på Försvarsmakten, Anna Dahlberg, ledarskribent på Expressen, Andreas Ekman Duse, generaldirektör för Isp och jag deltog som debattörer. Anna Jardfelt, direktör på Utrikespolitiska Institutet modererade.

Vår grundhållning är att öppenheten och insynen i försvars- och säkerhetspolitiken måste öka. Det är bakom stängda dörrar som högt uppsatta politiker och tjänstemän kan fatta beslut som inte alltid överensstämmer med Sveriges officiella politik om att främja demokrati och mänskliga rättigheter runtom i världen. I stället ökar vapenexporten till krigförande länder, diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. I offentlighetens ljus är alla för att främja fred och mänskliga rättigheter. Men i skydd av sekretessen kan vi som medborgare eller oberoende journalister inte granska vad våra politiska företrädare gör.

Anna Dahlberg påpekade hur beroende journalister är av läckor. Och lade till att det är fel att enskilda tjänstemän ska behöva bära dessa läckor (och eventuella lagbrott) på sina axlar. Jag håller med. Informationen borde vara öppen för alla att ta del av. 

Andreas Ekman Duse gjorde flera gånger en poäng av den skrivelse som riksdagen får varje år över vapenexporten, och höll upp den mot publiken för att de skulle se hur den ser ut. Men detta är statistik som presenteras över affärer som redan är ingångna. Avtal som redan är signerade. Och i princip helt omöjliga att stoppa. Exportkontrollrådet som ofta refereras till får inte föra vidare någon information alls till t ex massmedia. Men ISP framhäver sin statistik ofta och gjorde det så många gånger under dagens seminarium att Erik Lagersten lite ironiskt flikade in åt ISP att ”Håll upp boken!” innan Andreas Ekman Duse ens hann börja svara på sista frågan.

Riksdagen har flera gånger upprepat att insynen och öppenheten kring materielbeställningar ska förbättras. Detta är en fråga som även Anna Dahlberg lyfte i relation till Jas Gripen och debatten kring Super-Jas. Det finns ingen möjlighet att kontrollera kostnader och beslut på ett vettigt sätt. 

Tidningen Journalisten skrev härom dagen att Sveriges Radio inte får ut handlingar om Saudiaffären från ISP, som hänvisar till att det skulle kunna vara skadligt för Sveriges mellanfolkliga förbindelser med annan stat. Men Saudiaffären visar på hur skadligt det är med sekretess och inte minst hur dåligt det varit för förbindelserna med människorna i andra länder som blir otroligt besvikna på hur Sverige agerat under t ex den arabiska våren. 

Den utredning som regeringen har tillsatt som ska se över vapenexportlagstiftningen ska även se över möjligheterna till ökad insyn i vapenexportfrågor. Det tycker jag är bra. Vi i Svenska Freds vill kunna veta hur olika ledamöter har ställt sig i de olika affärerna. Och vi vill kunna ha ett tydligt svar på vem som är ansvarig. Det är oerhört svårt att utkräva ansvar idag. Istället blir du runtslussad mellan regering och ISP som kan hänvisa till varandra. Det är inte bra. Jag tycker inte heller att kommande affärer ska kunna hållas hemliga när köparlandet kräver det. 

Det var väldigt kul att DN.se livesände hela debatten och sedan även gjorde en intervju efteråt.

Kommentarer inaktiverade för ”Håll upp boken”

Filed under Okategoriserade

Kommentarer inaktiverade.