Mer vård, mindre vapenexport

”Sverige har byggt sitt välstånd, sin rikedom, våra möjligheter att ha bra sjukvård, bra välfärd, på att vi handlar med andra länder”, sa Fredrik Reinfeldt den 9 mars i år som svar på frågan varför det är bra att Sverige har en vapenexport till Saudiarabien. Han meddelade också att han aldrig kommer att darra på manschetten i frågan.

Motivet till denna export är alltså att värna det svenska välståndet och att ha en bra sjukvård.

I dag kommenterade Fredrik Reinfeldt förslaget om att ge vård på lika villkor till papperslösa som till svenska medborgare, ett krav som länge drivits av flera organisationer och politiska partier. Fredrik Reinfeldt tvekar. Det är för kostsamt att vara så generös, är argumentet.

Sverige har flera gånger blivit kritiserade av FN för att inte leva upp till de åtaganden som mänskliga rättigheter och rätten till hälsa som Sverige har undertecknat.

Det verkar finnas en djup okunskap i dag hos inte bara regeringen utan även hos opinionsbildare i frågan om vad som egentligen är mänskliga rättigheter. Corren skriver på ledarplats i dag att det endast är vad de kallar de politiska rättigheterna som är universella. (Dvs de medborgerliga och politiska rättigheterna för att vara mer exakt) Exempel som yttrandefrihet och religionsfrihet lyfts fram som universella, medan sk ”välfärdsrättigheter” som rätten till vård för papperslösa, inte är det.

Man ska då vara medveten om de mänskliga rättigheternas odelbarhet är fastslaget i Wiendeklarationen från 1993”All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis.”

Det finns gott om exempel på försök att politisera de mänskliga rättigheterna. Sprickan går mellan politiska rättigheter å ena sidan, och ekonomiska, sociala och kulturella å den andra, enligt en så kallad höger-vänsterskala. Jag är så oerhört trött på detta. Det är att helt förvanska syftet med värnandet av de mänskliga rättigheterna från början. Problemet med att mänskliga rättigheter inte följs är ju just för att det finns alltför många som är villiga att göra politik av dem.

Dock kan politiken vara med och skapa förutsättningar för att lösa de frågor där skyddet av mänskliga rättigheter behöver stärkas, som till exempel i frågan om rätten till vård för papperslösa.

Fredrik Reinfeldt tänker inte darra på manschetten kring det som har skapat välstånd för Sverige och gett svenskar bra sjukvård: en skyhög vapenexport som underblåser krig och främjar förtryck. Inga tecken så långt ögat kan nå på att några uppskärpningar är på väg att göras i den här frågan.

Han anser däremot att det är för kostsamt att ge vård åt de människor som sökt sig hit i behov av skydd, bland annat kommandes från länder eller konfliktområden där svensk krigsmateriel använts.

Så kontentan är alltså att den svenska vapenexporten ska fortsätta flöda till krig och förtryck utan några som helst restriktioner eftersom det skapar välstånd i Sverige.

Men nåde er därute i världen som får för er att ta er hit och vara i behov av medicinsk hjälp. Någon sådan kan ni inte räkna med. Välståndet gäller nämligen inte er.

Detta är för mig en rent medmänskligt förkastlig politik som förs. Mer vård. Mindre vapenexport. Det är det enda rätta. Inskränkningarna sker just nu på helt fel ställe. Faktum är att alla mina manschetter darrar.

Kommentarer inaktiverade för Mer vård, mindre vapenexport

Filed under Vapenhandel

Kommentarer inaktiverade.