Vad Karin Enström kunde ha sagt på presskonferensen

Karin Enström på Svenska Freds debatturné om Försvaret
Karin Enström på Svenska Freds debatturné om Försvaret

Karin Enström är ny försvarsminister.

Vad som är direkt oroande är hur frågan om demokratikriterium och vapenexport till diktaturer undveks på presskonferensen. Riksdagen, och Utrikesutskottet där Karin själv satt som ordförande, har fattat ett beslut om att skärpa exporten till icke-demokratiska stater. Varför kunde försvarsministern inte svara rakt på frågan om vad hon själv tyckte om vapenexport till diktaturer?

Om det är något som vapenskandalen med Saudiarabien visat på är det:

1. Det finns inget stöd för vapensamarbete med diktaturer i folkopinionen. Detta måste få effekter på svensk politik, inklusive regeringens. Karin Enström måste lyssna på riksdagen och den allmänna folkopinionen.

2. Det finns ett skriande behov av mer öppenhet och insyn i försvars- och säkerhetspolitiken. Den sekretess som omgärdar försvars- och säkerhetspolitiken leder till att vi som medborgare inte kan kontrollera vilka beslut som våra folkvalda fattar, något som borde vara en självklarhet i en demokrati.

Detta är två områden som Karin Enström omedelbart måste ta tag i.

Jag passar på att påminna om den motion som Karin Enström mfl skrev i riksdagen år 2000: ”Vi i de demokratiska länderna har ett moraliskt och politiskt ansvar för att hindra spridning av vapen till länder som använder eller kan komma att använda vapnen för att angripa eller hota andra stater, förtrycka den egna befolkningen och i värsta fall genomföra folkmord”

Utöver detta vill jag lägga till följande:

Karin satt bland annat med i den försvarsberedning som drog slutsatsen att det är klimatförändringar som är största hotet mot svensk säkerhet, ”Säkerhet i samverkan”. Rapporten framhöll även vikten av demokratisk, ekonomisk och social utveckling som viktiga för freden. Detta är skrivningar som förpliktigar. Besparingar ur försvarsbudgeten bör därför föras över till konfliktförebyggande arbete med civila medel. Fall inte för påtryckningar från vapenindustrin om att det måste satsas fler miljarder på nya materielprojekt.

Hon har även varit ordförande i riksdagsföreningen för bekämpandet av den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen.

Om Karin Enström väljer att utgå från de slutsatser som dragits i försvarsbereningen om moderniserad säkerhetspolitik och det riksdagsbeslut om skärpt vapenexport till icke-demokratier kan det vara lovande. Men det återstår att se.

Kommentarer inaktiverade för Vad Karin Enström kunde ha sagt på presskonferensen

Filed under Försvarspolitik, Vapenhandel

Kommentarer inaktiverade.