Dimridåer och demokratiskt underskott

I dag avslöjar Ekot att ledamöterna i Exportkontrollrådet 2010 fick information om planerna på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.

Det framgick tydligt i de efterföljande intervjuerna med fd ledamot Björn Leivik (M) och nuvarande ledamot Thorbjörn Björnlund (V) i P1 morgon att de får inte ta upp ärenden med någon utanför rådet.

Detta är ett stort problem. Det framgår också tydligt i den här intervjun med Lennart Rhodin i DN.

”– Jag har ingen kommentar eftersom jag tyvärr inte får uttala mig i den typen av frågor, säger Rohdin till DN.se.

Han är mycket missnöjd med munkavlen och anser att det behövs mer insyn i EKR:s arbete.  Det är också en uppfattning som hela Folkpartiet står bakom.

– Exempelvis borde det gå att redovisa vad de olika ledamöterna i EKR gjort för ställningstagande, säger Rohdin.

DN.se: Inspektionen för strategiska produkter (ISP) gav ett bolag grundtillstånd för att förmedla affärer i samband med det samarbete som nu avslöjats. Hamnade den frågan någonsin på EKR:s bord?

– Det är tyvärr en fråga som jag varken kan svara ja eller nej på. Och då förstår du säkert varför jag vill ha mer transparens, säger Rohdin.”

Men ISP:s generaldirektör Andreas Ekman Duse ger en helt annan bild på DN debatt för ca 2 veckor sedan:

”Utvecklingen av praxis diskuteras kontinuerligt i Exportkontrollrådet, där samtliga riksdagspartier är representerade. Exportutvecklingen redovisas också till riksdagen i regeringens årliga skrivelse om strategisk exportkontroll. Detta ger en internationellt sett unik parlamentarisk inblick i den svenska försvarsmaterielexporten. Det ger legitimitet åt den förda politiken.”

Det som är otroligt viktigt nu är att alla förstår att det finns ett stort bärande argument i den svenska vapenexportkontrollen som måste slås hål på nu. Och det är att den skulle vara demokratiskt förankrad.

Låt mig vara tydlig med att jag inte på något sätt förnekar den insyn ledamöterna i EKR har och detta är givetvis viktigt. Men problemet är när såväl ISP och regering, ständigt förmedlar en bild av att vapenexporten är demokratiskt förankrad.

Detta låter fint, men stämmer inte.

1. Statistiken redovisas varje år i efterhand till riksdagen genom en skrivelse. Det är svårt att reservera sig mot siffror och export som redan skett.

2. Om ledamöterna i EKR inte får lov att föra vidare information de vill protestera mot eller att allmänheten ska få kännedom om, då måste vi konstatera att det finns allvarliga demokratiska brister i exportkontrollen. Ledamöterna i EKR blir gisslan inför sin egen uppgift och utsedda till garanter för demokratin, men de kan ju inte utöva denna funktion.

Detta kan knappast vara något önskvärt. Men när någon nu säger att exportkontrollpolitiken är demokratiskt förankrad så vet ni alltså på vilket ytterst haltande sätt den är det.

Någon skulle invända att vi inte kan ha mer öppenhet för då skulle sekretessbelagda uppgifter röjas som kan äventyra rikets säkerhet. Då vill jag hävda att den skrivelse som ISP och regeringen själv redovisar till riksdagen (och som används som argument för insynen) är väldigt detaljerad och omfattande. Men vi vet inte vem som röstat för eller emot vilken affär eller ens om de blivit informerade i förhand om dem.

Dagens avslöjande visar med all önskvärd tydlighet att det finns uppenbara brister i vapenexporkontrollen. Och att EKR används som garanter för en demokratisk uppgift de inte har möjlighet att fylla hela vägen ut. Det måste vara mer öppenhet och insyn i vapenexporten.

 

Dessutom: I går hävdade bland annat Ewa Björling och Sten Tolgfors att detta inte är något nytt. Vapenfabriken framgår i det Memorandum of Understanding som vi har med Saudiarabien, hävdas det. Men detta avtal är så generellt formulerat att jag inte tycker detta argumentet håller. Däremot presenterades det så till media, men det var i pm:et till EKR som fabriken framgick. Och EKR får som bekant inte lyfta information utanför rådet…

Och förresten, vem är det som sagt att det skulle blivit en svensk vapenfabrik, som Sten Tolgfors försöker påskina? Det är ju planerna på att hjälpa Saudiarabien bygga en missilfabrik som vi alla reagerat på.

Kommentarer inaktiverade för Dimridåer och demokratiskt underskott

Filed under Försvarspolitik, Vapenhandel

Kommentarer inaktiverade.