Istället för JAS

Putin at EU summit Photo by Bohan Shen_沈伯韩 Flickr
Putin at EU summit Photo by Bohan Shen_沈伯韩 Flickr

Om man nu suckar över att Putin valdes till nästa president i Ryssland kanske man tycker det är en bra idé att öka stödet till demokratiarbetet som idag ligger på löjliga 37 miljoner. Det säger sig självt att det knappast är tillräckligt.

För jag antar att det är RysslandÖB mfl menar att Sverigs flygvapen ska kunna bemöta på sikt. Då förstår jag inte hur prioriteringarna kan vara så skeva. Ska man bara sitta och invänta faktum? Är det inte bättre att försöka engagera sig för att förbättra för och stödja Rysslands demokrater?

De 30 miljarder+ som en uppgradering av JAS kommer att kosta skulle göra betydligt mer försvars- och säkerhetspolitisk nytta hos demokratifrämjande insatser än i ett stort industriprojekt.

Läs gärna också den här artikeln vi skrev tillsammans med Östgruppen, SILC och Forum Syd för en tid sedan: ”Öka demokratistödet till Ryssland”

Se även SydsvenskanGP

Jag tror för övrigt att det utan problem skulle finnas medel kvar till att även stödja inrikespolitiska åtgärder här i Sverige som är angeläget, som t ex utbyggnad av järnvägen. Jag tycker också det borde avsättas medel för att ge vård och ekonomiskt stöd till asylsökande och papperslösa.

Kommentarer inaktiverade för Istället för JAS

Filed under Försvarspolitik, Ryssland

Kommentarer inaktiverade.