Det här är inte en besparing

Det schweiziska beslutet att välja Jas Gripen kommer inte innebära några besparingar, vad Sten Tolgfors än må säga.

Ett ingånget samarbetsavtal innebär och förpliktigar nya satsningar i Jas Gripen-systemet, vilket kommer bekostas av skattebetalarnaOch vi talar om decennier framöver. 

Det här beskedet sitter som en strålande julstjärna för Jas Gripen-påhejarna och de som inget annat än drömmer om SUPER JAS.

För bara något år sedan meddelade Schweiz att beslutet skulle skjutas på framtiden pga finansieringssvårigheter, så långt fram som till 2015. Var landet har hittat pengar från så snart är oklart. Men affären är ännu inte i hamn, den måste först godkännas av parlamentet och det verkar vara högst oklart om det kommer ske. Så många som 93% av den schweiziska befolkningen motsätter sig ökade militära utgifter.

Jag har svårt att se att det skulle föreligga något militärt hot mot Schweiz som gör att det krävs ett nytt stridsflyg. Det är också helt omöjligt att misstankar om korruption kommer upp med tanke på den historia som finns bakom tidigare försäljningar av Jas Gripen till Sydafrika och leasingen till Ungern och Tjeckien.

Frankrike med sitt Rafale och Eurofighter, som är flera EU-länders gemensamma projekt, lär knappast vara nöjda och jag kan inte tänka mig något annat än att de överklagar beslutet.

Kommentarer inaktiverade för Det här är inte en besparing

Filed under Försvarspolitik

Kommentarer inaktiverade.