Krigsmateriel, inte försvarsmateriel

Anders Svärd (C), regeringens särskilde utredare kom 2005 fram till att reglerna för vapenexporten behövde förändras på ett antal punkter, bland annat skulle begreppet försvarsmateriel införas istället för krigsmateriel eftersom det var ett ”modernade begrepp” och en ”mer rättvisande benämning”.

Vi var många som protesterade redan då, men tyvärr har begreppet försvarsmateriel anammats rakt över hela journalistkåren, politikersfären och i samhället i allmänhet.

Nu har en jurist tittat på frågan i samband med ett EU-direktiv och Regeringen konstaterar i sin proposition till Riksdagen att:

”Utredaren anser att det riskerar att leda till missförstånd om olika begrepp används för att beteckna samma sak. Begreppet krigsmateriel är väletablerat och omfattar såväl defensiv som offensiv materiel. En övergång till ett annat begrepp skulle också kunna tolkas som ett försök att avdramatisera den typ av produkter det rör sig om. Utredaren bedömer vidare att det går att kombinera ett genomförande av direktivet med att begreppet krigsmateriel behålls. Mot denna bakgrund föreslår utredaren att så sker. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges Kristna Råd tillstyrker uttryckligen att begreppet krigsmateriel behålls medan Säkerhets- och försvarsföretagen, Saab AB och Nammo Sweden AB anser att begreppet krigsmateriel bör ändras till försvarsrelaterade produkter. Regeringen gör i denna fråga samma bedömning som utredaren och föreslår således att begreppet krigsmateriel behålls.”

Måhända en liten nödrig detalj för oss i fredsrörelsen, men så otroligt viktigt i det större sammanhanget.

Tack för detta. Vi var faktiskt oroade över att Regeringen skulle föreslå försvarsmateriel. Sen är vi självklart kritiska till ett antal andra saker Regeringen föreslår – bla fri rörlighet av krigsmateriel inom EU. Om det kan ni läsa i vårtremissvar.

Kommentarer inaktiverade för Krigsmateriel, inte försvarsmateriel

Filed under Vapenhandel

Kommentarer inaktiverade.