700 mil vägar i Sudan och Kongo röjdes från minor 2010

Idag är det International day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Minor och andra explosiva lämningar från krig skördar tyvärr fortfarande nya offer varje år, de påverkar människors vardag och den långsiktiga samhällsekonomin. När barnen inte kan gå till skolan eller när åkermarken inte kan brukas får det långsiktigt negativa konsekvenser för hela samhället.

Då är det viktigt att komma ihåg de framgångar som vinns varje år. Man beräknar att 4000 människor drabbades av minor förra året. Det är en minskning med 75 procent jämför med 1997 då man beräknade att 26 000 människor fick sina liv förstörda av minor.  Sakta men säkert blir drabbade områden röjda, familjer kan flytta tillbaka till sina hem och människors säkerhet förbättras.

Personmina i Colombia
Färre minor för varje år – fredsarbete ger resultat!

Sedan problemet med personminor uppmärksammades, förbjöds, och den internationella kampanjen som initierades av organisationer ur civila samhället och fick Nobels fredspris för detta, har arbetet tagit en enorm fart.

Under förra året jobbade såväl drabbade länder, NGO:s och FN:s minröjningsorgan tillsammans i 40 länder för att röja drabbade områden, utbilda lokalbefolkningen i hur man undviker att skadas av minor, samt förstöra minlager. 1 miljon explosiva lämningar förstördes i Afghanistan förra året. Över 700 mil vägar öppnades och blev körbara igen i både Demokratiska republiken Kongo och Sudan. Nära 290 000 personer i Somalia fick utbildning om minor, dess risker och hur man undviker dem. I Irak röjdes 18.7 miljoner kvadratmeter mellan 2007-2010, vilket medförde att 1500 familjer kunde återvända till sina hem och 2400 barn kunde återgå till skolan.

Mycket återstår så klart att göra, FN uppskattar att man behöver 498 miljoner dollar för att utföra arbete i 29 länder under 2011. Men det är också viktigt att inte glömma bort framgångarna. Jag hoppas kunna rapportera om ett minst lika framgångsrikt minarbete nästa år vid den här tiden!

Kommentarer inaktiverade för 700 mil vägar i Sudan och Kongo röjdes från minor 2010

Filed under Minor

Kommentarer inaktiverade.