Månadsarkiv: april 2011

Thailändsk polis i räder mot Burmas opposition?

Enligt en artikel i the Irrawaddy har burmesisk och thailändsk polis kommit överensom att göra tillslag mot de burmesiska organisationer som arbetar i Mae Sot.

”The Burmese police gave detailed information, addresses and photos of offices and houses which have been rented by Burmese dissidents” säger en källa som står nära polisen på den burmesiska sidan av gränsen vid Mae Sot i norra Thailand.

Om detta är skrämselpropaganda eller inom kort fullbordade tillslag mot oppositionens kontor och verksamhet återstår så klart att se. Men det känns mycket olustigt.

För inte så länge sedan meddelade Thailand att man tänker stänga ner de flyktingläger längs gränsen där över 140 000 människor har sökt skydd undan stridigheterna i östra Burma, övergreppen från militären, attacker mot civila byar och tvångsarbete. Flyktingarna deklareras klart och tydligt vara en börda.

Eftersom regimen i Burma nu är ”demokratiskt vald” verkar det också hända mer och mer oroväckande förändringar i det politiska klimatet visavi Burmas demokratirörelse.

Helt plötsligt är det demokratirörelsen som är the bad guys och istället militärerna i kostym i huvudstaden Naypyidaw som släpps in i salongerna med en ny form av acceptans. Trots att inget alls har förändrats.

Manifestation Sergels torg mot valet i november. Foto: Sara Holmgren
Manifestation Sergels torg mot valet i november. Foto: Sara Holmgren

Kommentarer inaktiverade för Thailändsk polis i räder mot Burmas opposition?

Under Burma, Internationellt arbete, Konflikthantering

Krigsmateriel, inte försvarsmateriel

Anders Svärd (C), regeringens särskilde utredare kom 2005 fram till att reglerna för vapenexporten behövde förändras på ett antal punkter, bland annat skulle begreppet försvarsmateriel införas istället för krigsmateriel eftersom det var ett ”modernade begrepp” och en ”mer rättvisande benämning”.

Vi var många som protesterade redan då, men tyvärr har begreppet försvarsmateriel anammats rakt över hela journalistkåren, politikersfären och i samhället i allmänhet.

Nu har en jurist tittat på frågan i samband med ett EU-direktiv och Regeringen konstaterar i sin proposition till Riksdagen att:

”Utredaren anser att det riskerar att leda till missförstånd om olika begrepp används för att beteckna samma sak. Begreppet krigsmateriel är väletablerat och omfattar såväl defensiv som offensiv materiel. En övergång till ett annat begrepp skulle också kunna tolkas som ett försök att avdramatisera den typ av produkter det rör sig om. Utredaren bedömer vidare att det går att kombinera ett genomförande av direktivet med att begreppet krigsmateriel behålls. Mot denna bakgrund föreslår utredaren att så sker. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges Kristna Råd tillstyrker uttryckligen att begreppet krigsmateriel behålls medan Säkerhets- och försvarsföretagen, Saab AB och Nammo Sweden AB anser att begreppet krigsmateriel bör ändras till försvarsrelaterade produkter. Regeringen gör i denna fråga samma bedömning som utredaren och föreslår således att begreppet krigsmateriel behålls.”

Måhända en liten nödrig detalj för oss i fredsrörelsen, men så otroligt viktigt i det större sammanhanget.

Tack för detta. Vi var faktiskt oroade över att Regeringen skulle föreslå försvarsmateriel. Sen är vi självklart kritiska till ett antal andra saker Regeringen föreslår – bla fri rörlighet av krigsmateriel inom EU. Om det kan ni läsa i vårtremissvar.

Kommentarer inaktiverade för Krigsmateriel, inte försvarsmateriel

Under Vapenhandel

700 mil vägar i Sudan och Kongo röjdes från minor 2010

Idag är det International day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Minor och andra explosiva lämningar från krig skördar tyvärr fortfarande nya offer varje år, de påverkar människors vardag och den långsiktiga samhällsekonomin. När barnen inte kan gå till skolan eller när åkermarken inte kan brukas får det långsiktigt negativa konsekvenser för hela samhället.

Då är det viktigt att komma ihåg de framgångar som vinns varje år. Man beräknar att 4000 människor drabbades av minor förra året. Det är en minskning med 75 procent jämför med 1997 då man beräknade att 26 000 människor fick sina liv förstörda av minor.  Sakta men säkert blir drabbade områden röjda, familjer kan flytta tillbaka till sina hem och människors säkerhet förbättras.

Personmina i Colombia
Färre minor för varje år – fredsarbete ger resultat!

Sedan problemet med personminor uppmärksammades, förbjöds, och den internationella kampanjen som initierades av organisationer ur civila samhället och fick Nobels fredspris för detta, har arbetet tagit en enorm fart.

Under förra året jobbade såväl drabbade länder, NGO:s och FN:s minröjningsorgan tillsammans i 40 länder för att röja drabbade områden, utbilda lokalbefolkningen i hur man undviker att skadas av minor, samt förstöra minlager. 1 miljon explosiva lämningar förstördes i Afghanistan förra året. Över 700 mil vägar öppnades och blev körbara igen i både Demokratiska republiken Kongo och Sudan. Nära 290 000 personer i Somalia fick utbildning om minor, dess risker och hur man undviker dem. I Irak röjdes 18.7 miljoner kvadratmeter mellan 2007-2010, vilket medförde att 1500 familjer kunde återvända till sina hem och 2400 barn kunde återgå till skolan.

Mycket återstår så klart att göra, FN uppskattar att man behöver 498 miljoner dollar för att utföra arbete i 29 länder under 2011. Men det är också viktigt att inte glömma bort framgångarna. Jag hoppas kunna rapportera om ett minst lika framgångsrikt minarbete nästa år vid den här tiden!

Kommentarer inaktiverade för 700 mil vägar i Sudan och Kongo röjdes från minor 2010

Under Minor