Dagsarkiv: mars 16, 2011

Fred, säkerhet och Carl Gustaf

Just nu befinner sig Svenska Freds i norra Thailand och har precis avslutat det första seminariet om säkerhetssektorreform med den burmesiska demokratirörelsen. Min kollega Christoffer Sjöholm skickade den här rapporten hem till oss andra i Sverige. Himla spännande! Så här skriver han:

Free Burma
Free Burma

Äntligen är vi igång! Efter månader av förberedelser har vi idag hållit vårt första seminarium om säkerhetssektorreform med den burmesiska demokratirörelsen i Thailand, på gränsen till Burma. Det är ett projekt som har varit i görningen under en längre tid, och som vi genomför med stöd av Folke Bernadotteakademin. Tanken är att diskutera frågor som rör säkerhet och reformering av säkerhetssektorn i ett framtida demokratiskt Burma. Stora frågor – men det märks att det är ämnen som många i den burmesiska demokratirörelsen velat diskutera länge.

Dagens första tema var att diskutera det vidgade säkerhetsbegreppet och vidgade säkerhetshot, ej enbart militär säkerhet. När deltagarna fick inleda med att lista säkerhetsproblem i dagens Burma kom allt från väpnade hot till individers rädsla och osäkerhet i olika situationer upp. En kvinna berättade under dagen att hon aldrig känner sig säker, varken i Burma eller Thailand, varken när det gäller personlig säkerhet eller mat. Att det vidgade säkerhetsbegreppet gick fram var tydligt när en av deltagarna framåt lunch hävdade att det var dags att tänka på vår food security – och vi åtgärdade detta uppenbara behov med att gå att äta.

På eftermiddagen fortsatte diskussionerna med att vår eminenta gäst från Indien, Mr Ravi Singh, gick igenom principerna för militärens roll i en demokrati, vilket ledde till många frågor och diskussion bland deltagarna. Frågan om demokratisk kontroll över militären är inte alls kontroversiell bland deltagarna, men däremot undrar man över hur det praktiskt ska gå till att införa detta i Burma – en berättigad fundering med tanke på hur situationen ser ut där idag.

Sedan visade vi på exempel från Sverige och hur det demokratiska systemet är uppbyggt och hur militärens roll ser ut under detta. En av deltagarna menade att det svenska systemet kändes som en utopi och att det är svårt att översätta det till nuvarande situation i Burma. Detta överraskade oss inte, det är en uppenbar reflektion. Däremot blev vi skamsna när en av deltagarna ifrågasatte den svenska vapenindustrin och dessutom hävdade sig ha sett det svenska vapnet Carl Gustaf användas av den burmesiska militären mot civila under 90-talet. ”Det var ett avskyvärt vapen som vi alla var livrädda för”, sa deltagaren med personliga erfarenheter från de väpnade konflikterna inne i Burma.

Lika mycket som vi skäms över den svenska vapenexporten, är vi stolta över att ha inlett seminarierna och att vi får vara med och diskutera dessa frågor här. Många påpekade att det är första gången de har blivit inbjudna till ett seminarium som fokuserar på säkerhetsfrågor, och uppskattar mycket att detta projekt har inletts. En bra början!

Fortsättning följer…

Kommentarer inaktiverade för Fred, säkerhet och Carl Gustaf

Under Burma, Internationellt arbete, Konflikthantering