Fredspolitisk önskelista

Idag är den en vecka kvar till valdagen. Till det regeringsalternativ som vinner på söndag, lämnar jag följande önskelista (utan inbördes rangordning):

1. Ratificera förbudet mot klustervapen.
Det trädde ikraft 1 augusti i år tack vare att 30 länder fick godkänt av sina parlament att ansluta sig juridiskt till förbudet. Sverige har sagt sedan underskriften i december 2008 att man håller på och arbetar med ratificeringen. Jag hoppas att vi slipper konstatera i december 2010 att vi ännu inte är bundna av förbudet mot klustervapen.

2. Inför tydligare regler för militär test- och övningsverksamhet
Idag saknas det tydliga regler kring vilka länder som får komma hit och öva med sina militära förband. Det räcker inte att bara säga att det ska vara för fredsfrämjande insatser, eller att Försvarsmakten behöver det av ekonomiska skäl. Särskilt uppenbart skulle avsaknaden av regler bli då en statsminister låter en stat öva militärt i Sverige samtidigt som denne fördömer samma stats agerande på den internationella arenan, likt Göran Persson när han kritiserade det folkrättsvidriga anfallet på Irak.

3. Skärp efterlevnaden av regelverket för vapenexport och redovisa besluten tydligare
Istället för att fortsätta utför det sluttande planet, måste våra politiker ta sig i kragen och se till så att regelverket för vapenexport efterlevs bättre. Ett annat välkommet steg skulle vara att införa ett demokratikriterium, så att export till diktaturer upphör. För att främja insyn och öppenhet bör det också redovisas tydligare hur man resonerat när man gör avsteg från regelverket. Detta gäller särskilt hur vapenexporten harmonierar med Politiken för global utveckling.

4. Stäng Försvarsexportmyndigheten
I det remissförfarande som efterföljde Marie Hafströms utredning om stödmyndigheterna, kan vi konstatera att det inte var många förutom ISP som ansåg att inrättande av Försvarsexportmyndigheten var önskvärt. Myndigheten, som ska sälja övertalig materiel och främja industrin, kommer med all sannolikhet medföra att vapenexporten från Sverige kommer att öka ytterligare. Jag förstår inte varför vi som skattebetalare ska vara med och främja vinster till en utlandsägd krigsmaterielindustri verksam i Sverige.

5. Värna vapenvägrarna 2.0
Värnplikten lades vilande från och med juli det här året (hurra!). Hur personalförsörjningssystemet ska se ut i framtiden är långtifrån färdigutrett. Men även i ett nytt system som är baserat på frivillighet måste det finnas utrymme att avbryta sitt kontrakt i det fall man önskar göra det.

Jag kommer säkert att fylla på med fler punkter under den kommande veckan.

Kommentarer inaktiverade för Fredspolitisk önskelista

Filed under Aktuella frågor, Försvarspolitik, Klustervapen, Vapenhandel

Kommentarer inaktiverade.