Vi hade rätt!

Justitiekanslern meddelade nyligen sitt beslut  angående Svenska Freds anmälan om bristande resurser i utredningen kring misstänkta mutor vid utredningen kring försäljningen av Jas 39 Gripen  till Sydafrika, Ungern och Tjeckien. JK konstaterar där att det avsatts för lite resurser till utredningen och förutsätter att problemet åtgärdas. I annat fall riskerar Sverige att få kritik från internationella organ och antalet uppklarade korruptionsfall i Sverige hamna på en otillfredsställande låg nivå.

Vi kan nu precis som vi hävdat hela tiden konstatera att utredningen fått för lite resurser till sitt förfogande. Sverige har redan blivit kritiserat tidigare av OECD av samma anledning. JK:s beslut visar inget annat än att Svenska Freds hade rätt!

Vi lämnade in en anmälan till Justitiekanslern den 18 juni 2009 med anledning av att dåvarande överåklagare Christer van der Kwast meddelat att han lagt ner utredningen på grund av bristande resurser. JK bestämde sig i slutet av augusti förra året för att granska vår anmälan.

Christer van der Kwast konstaterade i sin utredning att det förekommit dolda utbetalningar men att brott inte gick att tillstyrka. Saab:s partner BAE fick nyligen betala 3,5 miljarder kronor i bötessumma i Storbritannien för att slippa åtal i Jas-affärerna.

Att Saabs partner BAE kunde köpa sig fria i Storbritannien bevisar att oegentligheter förekommit. Det finns inga anledningar att tro att Saab skulle vara oskyldigt. Skillnaden är att i Sverige behöver man inte köpa sig fri – här läggs utredningar ner på förhand i brist på tillräckligt med resurser. För att få alla korten på bordet kräver vi att utredningen tas upp igen och görs om från början!

Uppdatering 20:50: Hör inslag i Ekot.

1 kommentar

Filed under Vapenhandel

One response to “Vi hade rätt!

  1. ostrogot

    ”………..att brott inte gick att tillstyrka.” Nej, vem kan förvänta sig att rättsvårdande myndigheter skulle tillstyrka brott? Gått i flumskola eller….? Det skulle förklara mycket.

    Med önskan om snart tillfrisknande
    Ostrogot