Månadsarkiv: april 2010

Vi hade rätt!

Justitiekanslern meddelade nyligen sitt beslut  angående Svenska Freds anmälan om bristande resurser i utredningen kring misstänkta mutor vid utredningen kring försäljningen av Jas 39 Gripen  till Sydafrika, Ungern och Tjeckien. JK konstaterar där att det avsatts för lite resurser till utredningen och förutsätter att problemet åtgärdas. I annat fall riskerar Sverige att få kritik från internationella organ och antalet uppklarade korruptionsfall i Sverige hamna på en otillfredsställande låg nivå.

Vi kan nu precis som vi hävdat hela tiden konstatera att utredningen fått för lite resurser till sitt förfogande. Sverige har redan blivit kritiserat tidigare av OECD av samma anledning. JK:s beslut visar inget annat än att Svenska Freds hade rätt!

Vi lämnade in en anmälan till Justitiekanslern den 18 juni 2009 med anledning av att dåvarande överåklagare Christer van der Kwast meddelat att han lagt ner utredningen på grund av bristande resurser. JK bestämde sig i slutet av augusti förra året för att granska vår anmälan.

Christer van der Kwast konstaterade i sin utredning att det förekommit dolda utbetalningar men att brott inte gick att tillstyrka. Saab:s partner BAE fick nyligen betala 3,5 miljarder kronor i bötessumma i Storbritannien för att slippa åtal i Jas-affärerna.

Att Saabs partner BAE kunde köpa sig fria i Storbritannien bevisar att oegentligheter förekommit. Det finns inga anledningar att tro att Saab skulle vara oskyldigt. Skillnaden är att i Sverige behöver man inte köpa sig fri – här läggs utredningar ner på förhand i brist på tillräckligt med resurser. För att få alla korten på bordet kräver vi att utredningen tas upp igen och görs om från början!

Uppdatering 20:50: Hör inslag i Ekot.

1 kommentar

Under Vapenhandel

38 miljoner för att öka vapenexporten

38 miljoner ska läggas på inrättandet av stödmyndigheten för vapenexport. Det meddelade Sten Tolgfors idag.

38 miljoner?! Det är ju helt absurt! För det första halvåret dessutom. Detta ska finansieras av oss skattebetalare, medan vinsterna gladeligen stoppas i de utländska företagens aktieportföljer.

Statsmakterna i Sverige har de senaste åren allt mer aktivt stött försvarsindustrin i deras exportansträngningar. Detta har till exempel fått till följd att ambassadörer fått som huvuduppgift att försöka sälja Gripen, att regeringsföreträdare aktivt marknadsfört svensk krigsmateriel utomlands och att Gripen-försäljning integrerats i svenska kultursatsningar. Svensk personal från försvarsmakten har dessutom vid ett flertal tillfällen aktivt assisterat vid provskjutningar av haubitsar i Indien.

En särskild myndighet för exportstöd kommer att leda till att svenskt exportstöd ökar och intensifieras. Det är ett steg i helt fel riktning och en tydlig signal om att Sverige stödjer och vill öka vapenproduktionen i allmänhet och särskilt vill gynna de egna vapenproducenterna.

Den svenska vapenexporten har ökat dramatiskt på senare tid, t ex fördubblats sedan 2003. Samtidigt har beställningarna från det svenska försvaret minskat vilket lett till att en allt större del av de vapen som produceras exporteras, något som innebär ett trendbrott. Enligt det svenska regelverket för vapenexport är produktion enbart för exportmarknaden förbjuden.

Det är inget annat än absurt att Sverige nu inrättar en myndighet för att främja en verksamhet som i grunden är förbjuden. Den nya Exportstödsmyndigheten är ingenting annat än en statligt finansierad lobbyorganisation för försvarsindustrin.

Hu! säger jag.

7 kommentarer

Under Försvarsutgifter, Vapenhandel