Vapenexport i strid med folkopinionen

Idag presenterades statistiken för hur mycket vapen Sverige exporterade under 2009. Summan uppgick till 13,6 miljarder, vilket är nytt rekord. Det motsvarar även en ökning med 7 procent från förra året, då summan uppgick till 12,7 miljarder.

Svenska vapen har använts i flera krig, senast i Irak och Afghanistan. Diktaturer och länder där grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer, såsom Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Pakistan, får regelbundet köpa krigsmateriel av Sverige. Pakistan var tredje största mottagarland 2009 och köpte krigsmateriel för 1,4 miljarder.

Den svenska vapenexporten fortsätter att öka för varje år och har fördubblats sedan 2003. Vi säljer till krigförande länder och stater som allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna. Samtidigt säger regeringen att man för en ansvarig politik för fred och nedrustning. Det är alldeles uppenbart att våra politiker  förmedlar en officiell bild som stämmer illa överens med verkligheten.

När Svenska Freds i en opinionsundersökning utförd av Demoskop den 10–17 november ställde frågan ”Skall Sverige tillåta vapenexport till länder i krig?” blev resultatet följande: 81 procent anser att Sverige inte skall tillåta sådan export. Hela 92 procent svarade nej på frågan ”Skall Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer?”

Den rödgröna oppositionen har klargjort att man avser arbeta för mer restriktiva regler för vapenexporten om de vinner valet. Nu måste alliansen också lägga korten på bordet och ge besked om sin vapenexportkontrollpolitik.

Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, SVT Rapport

3 kommentarer

Under Vapenhandel