Kanske ändå eventuellt lite mindre vapenexport?

Så var dag två över i Sälen. Debatten har höjts något och dagen har innefattat en rödgrön rapport om gemensam försvars- och säkerhetspolitik, debatt om Afghanistan och sist försvarsindustrin.

Det har fokuserats en hel del på oenigheter mellan alliansen och de rödgröna. Visst finns det många frågor partierna inte är överens i. På båda sidor.

I alliansen har Folkpartiet stuckit ut näsan igen och kan tänka sig ökade försvarsanslag. Sten Tolgfors duckade för den frågan igår när Adaktusson ställde honom mot väggen. En annan fråga gäller militära samarbeten och vapenexport till diktaturer, där också Folkpartiet driver en annan linje än alliansen som helhet. Och när det gäller klustervapen kan jag bara konstatera att Moderaterna stått fram som ensam bromskloss hela vägen igenom…

Jag har inte hunnit djupläsa de rödgrönas rapport, men kan konstatera en del utifrån vad jag läst hittills. (S) vill göra en utredning om pliktens avskaffande efter ett år. Men frågan är om man kommer driva igenom det, dels eftersom ett år är väldigt kort tid och även systembyten tar tid och energi för de som påverkas. Afghanistan är en annan fråga som de avser återkomma i. Men vad som ur mitt perspektiv fortfarande framstår som problematisk är hur man tänkt att man ska få ihop värnandet om försvarsindustrin och samtidigt minska vapenexporten. På tal om vapenexporten innehöll rapporten flera glädjande skrivningar, bland annat att man inte ska sälja till länder där det förekommer allvarliga och omfattande MR-kränkningar. Helt i linje med vår opinionsundersökning och lovande inför den utredning om nya vapenexportregler som föreslås 😉

Även det militärindustriella komplexet lyftes fram i samband med försvarsindustridiskussionen. Allan Widman gjorde en ganska stark markering mot att det idag finns folk som går mellan Försvarsmakt, politisk sfär och industri. Det är mycket bra att någon uppmärksammar att detta även förekommer i Sverige. Särskilt i det här forumet finns det gott om dubbla hattar. Jag såg en del skruva lite lätt på sig när ämnet kom på tal.

Mitt anteckningsblock är fullt av krumelurer, markeringar och citat. Att på ett kort och koncist sätt sammanfatta en hel dag går helt enkelt inte. Jag får återkomma efter hand!

Se även Ekot, Försvarsbloggen

1 kommentar

Filed under Försvarspolitik, Vapenhandel

One response to “Kanske ändå eventuellt lite mindre vapenexport?

  1. Pingback: K G Hammar: Sverige säljer mest vapen per capita - Kultur