Ett år sedan underskriften

Idag skriver Svenska Freds tillsammans med ett par andra organisationer på GP debatt om hur regeringen inte verkar få tummarna ur och få till stånd en ratificering av det förbud mot klusterbomber man skrev under i Oslo förra året. På just den här dagen för ett år sedan för att vara mer exakt.

För att se hur många som skrivit under samt ratificerat, kolla här. Sex ratificeringar kvarstår för att förbudet ska träda i kraft. Det är riktigt synd att Sverige inte kommer att vara med bland dem. Löftet var först att man skulle lämna en proposition till riksdagen våren 2010. Det kommer inte att hända. Frågan är – när kommer den då?

Ambassadör Michael Sahlin skriver under klustervapenförbudet

1 kommentar

Filed under Klustervapen

One response to “Ett år sedan underskriften

  1. Det troliga är att tillräckligt många riksdagsmän insett att BK 90 visserligen är ett klustervapen men att termen ”klustervapen” inte duger som definition att det är sådant vapen som skadar tredjepart.
    Mycket lögner har spridits om BK 90 och det är trist att så många personer och organisationer inte drar sig för att promovera sina egna agendor med hjälp av medvetna lögner. Verkansdelarna i BK 90 är noggrant designade så att de inte skall utgöra fara för någon utöver det mål som de fällts mot – och då endast under kort tid. Läs sanningen på följande bloggsida:
    http://bossekommenterar.wordpress.com/2009/01/24/territoralforsvar-skrot