Det är Bofors det här, Bofors.

Visste ni att man i Indien associerar namnet Bofors med något som är paj, kaputt eller helt enkelt genomruttet? Det svenska vapenföretaget har blivit ett eget begrepp och ett adjektiv för att beskriva något som är dåligt. Orsaken är så klart Boforsaffären och mutskandalerna som den innebar.

Nu har Sverige och Indien åter tecknat ett samarbetsavtal på försvarsområdet. Förra gången det hände var 1986, med ett avtal som på bilateral väg, och med dåvarande regerings goda minne, i klartext åsidosatte det svenska regelverket. Endast ett FN-embargo skulle stoppa framtida leveranser.

Vissa lärdomar har dragits sedan dess. Avtalet ska t ex gå att bryta. Men en, ofta bortglömd fråga, är vilken regional kontext det är vi exporterar vapen till. Relationen mellan Indien-Kashmir-Pakistan är exempelvis av central vikt för utvecklingen och stabiliteten i Afghanistan.

Se vårt pressmeddelande, Eva Björlings tal, samt avtalet mellan Indien och Sverige.

Annat som kan vara intressant att veta är att Indien är världens näst största vapenimportör efter Kina. Vi säljer granatgeväret Carl Gustav och pansarskottet AT4 dit. Och haubitsar. Och kanske snart även Jas Gripen. Lägg till detta affärer i miljardklassen med Pakistan. Lite ironiserande kan man ju fråga sig om det är detta som är essensen av att vara neutral?

Avtalet är ett glasklart försök från regeringens sida att agera språngbräda för fler Boforskanoner och nya stridsflygaffärer till en region som satsar stora summor på upprustningen varje år. Hu!

Kommentarer inaktiverade för Det är Bofors det här, Bofors.

Filed under Vapenhandel

Kommentarer inaktiverade.