Björntjänst eller premie?

Ju mer jag tänker på att Barack Obama fick Nobels fredspris är jag övertygad om att det var ett misstag. 

Nobelkommittén ville säkert med all välmening stödja Obamas internationella engagemang och stöd. Men jag är rädd för att ALLT Obama väljer att göra framöver kommer att mätas i relation till att han fått världens förnämsta fredspris. Det skulle kunna vara ett starkt förhandlingsläge.

Men risken finns att det kommer att vändas emot honom istället. Tänk t ex förhandlingarna med Ahmadinejad och andra hårdnackade politiker om världspolitiska frågor. Jag tror att det finns en stor risk att de förslag Obama presenterar kan avfärdas med enkelhet av hans motståndare för att inte ligga tillräckligt nära fredens linje. Det skulle givetvis vara bra om priset motiverar Obama att fatta bra beslut för världsfreden, men jag är inte säker på att alla kommer att se hans förslag som fredsinitiativ i de fall de faktiskt skulle kunna vara det.

Det har också framhållits hur priset å andra sidan kommer att uppfattas inrikespolitiskt i USA, där han redan tampas med anklagelser för att vara för vek och svag i de hårda säkerhetspolitiska frågorna.

Som sagt, mycket chockerande och konstigt val. Återstår att se hur Obama tacklar utnämningen. Se hans tal på CNN. Läser att han väljer att ge bort prissumman till välgörenhet.

Jag medverkade i dagens Studio Ett tillsammans med Lars Lindblad (M) och Urban Ahlin (S), samt ett bandat inslag med Hans Blix.

Se även vad Lena Ag (Kvinna till Kvinna) och Thorbjörn Pettersson (Svenska Afghanistankommittén) tycker!

Uppdatering: Kika även på DN1, DN2 för fler åsikter.

7 kommentarer

Filed under Okategoriserade

7 responses to “Björntjänst eller premie?

 1. Daniel

  Vad ska Obama göra istället? Han tror på den demokratiska dialogen och diplomatin. Han kommer ju inte sälja ut den amerikanska frihetsidealen för att hans motståndare som Ahmadinejad och Kim Jong Il är medvetna om hans fredslinje. Tvärtom kommer dessa despoter att blekna ännu mer i sin krigshets och antiamerikanism. Och ditt motstånd bidrar bara till ett naivt amerikahat som jag trodde Svenska Freds inte var värdigt. Men era medlemmar kanske skall lämna Svenska Freds och söka sig till vänsterextrema Sveriges Fredsråd – som med sitt namn försöker värva medlemmar genom att nästa kopiera ert namn och rykte.

 2. annaek

  Det står alla fritt att tycka vad de vill om Obama, fredspris, Fredskommittén och annat.

  Men för min del är det åtminstonde helt uteslutet att premiera två pågående krig med världens förnämsta fredspris. Oavsett om det är en amerikansk president eller ej.

  Att du väljer att tolka det som naivt amerikahat är du givetvis fri att göra.

  /Anna

 3. Daniel

  Tack Anna! Det är ju inte mängden krig som avgör. Utan kvaliteten. USA bekämpar terror och barbari i Irak och Afganistan. Jag har aldrig förstått den här antikrigslinjen mot antidemokrater. Skulle Hitlers inmarsch i Polen 1 sept 1939 mötas med passivitet från England och Frankrike också? Det är ett problem att fredsfrågorna engagerar så få i en orolig värld och att Sv Freds har så få medlemmar. Men genom dina uttalanden till något som bär förhoppningar om en bättre värld med Obama, så har dina kritiska uttalanden om Obama och USA enbart kontraproduktiv karaktär.

  /Daniel

 4. Alex

  Nobelkomitténs uppdrag är att exekvera Alfred Nobels testamente. Se http://nobelprize.org/alfred_nobel/will/short_testamente.html. Man kan naturligtvis kritisera kommitténs förmåga att genomföra Nobels intentioner i testamentet, men att vänta sej att de skulle radikalt avvika från Nobels vilja är en absurd idé. Alla de som tror sej ha bättre förstånd har två val: 1. se till att Nobels testamente annulleras och pengarna konfiskeras, eller 2. se till att testamentslagstiftningen avskaffas helt och hållet. Möjligen kan det bli svårt att få stöd av en majoritet i väljarkåren för något av dessa alternativ.

 5. Daniel

  Fråga till Alex:
  Men var fredspriset till Obama i linje med Nobels vilja? Jag anser att det tydligt var det, men vad anser du?

 6. Alex

  Citat: ”… and one part to the person who shall have done the most or the best work for fraternity between nations, for the abolition or reduction of standing armies and for the holding and promotion of peace congresses. …”.

  Låt oss tänka oss att när Alfred om ett par år från sin himmel kollar sakernas tillstånd att han då är väl tillfreds med norrmännens omdöme.

  Jag vet ingen bättre kandidat just nu ân Obama.

 7. Daniel

  Alex, det var en tydlig beskrivning av Nobels vilja. Det andra stycket om att Alfred från sin himmel kollar sakernas tillstånd och att han är väl tillfreds med norrmännens omdöme hoppas jag oxå (i allafall symboliskt). Jag är däremot ateist och tror inte på att människor kommer nånstans efter jordelivet, men de som förvaltar prispengarna kommer förhoppningsvis vara väl tillfreds. Däremot har norrmännen de senaste åren delat ut fredspriset till några som knappast gjort sig förtjänta: En trädplantera i Kenya, en banladeshisk bankir och en som gjort en spektakulär miljökatastroffilm. Undrar om Sv Freds var lika högljudda och kritiska dom gångerna?