Ytterligare en kalldusch för Saab

Inte heller Brasilien ville köpa Jas Gripen. Det berättar i alla fall kvällens Aktuellt. Jag är mycket glad för det. Men samtidigt är det synd att Brasilien väljer att genomföra stora militära satsningar när pengarna kunde använts till annat. Så sent som 2003 valde Lula da Silva att inte köpa några stridsflyg eftersom man ansåg att fattigdomsbekämpningen var viktigare. Vi skrev bland annat en påtryckare för fred, där vi gav honom en ros.

Tydligen har han nu fem år senare ändrat inställning och köper stridsflyg av Frankrike. Det är mycket olyckligt, eftersom Sydamerika är en region som på sina ställen har flera latenta konflikter, och stora och omfattande militära upprustningar riskerar att ytterligare spä på denna utveckling.

Anledningen till att Sverige valdes bort är att Jas Gripen innehåller komponenter från USA och för att den teknologiöverföring som Brasilien (och även många andra länder där Gripen offererats) ställt som krav inte kan ske utan USA:s godkännande. Så kan det gå när samarbete är denna tids melodi. På gott och ont. I det här fallet mestadels på gott, säger jag 😉

Dags att dra i handbromsen för ytterligare satsningar på Jas Gripen, någon?

Se även Ekot, DN och SvD

3 kommentarer

Filed under Vapenhandel

3 responses to “Ytterligare en kalldusch för Saab

 1. NN

  Hej!
  mestadels på gott??

  ”Det kommer att finnas en möjlighet för Brasilien att sälja dessa plan vidare i Latinamerika, säger Amorim enligt nyhetsbyrån AFP.”

  Tänk i ett bredare perspektiv, vilka konsekvenser får detta, att sprida Rafael i vind för våg?

  //P

 2. annaek

  Hej P,

  jag tycker det är bra att Jas Gripen inte säljs (det goda) men samtidigt illa att man istället valt ett franskt plan (det tråkiga). Jag skulle hellre sett att man valt att satsa på andra områden, som t ex fattigdomsbekämpning. Det är självfallet lika allvarligt om ett franskt plan sprids vidare jämfört med om det vore ett svenskt.

 3. Socialliberal

  Nja…både och..

  För det första så var det (i alla fall enligt de fakta jag stötte på när jag läste lite om JAS projektet på FHS) inte tänkt att man skulle exportera planet till andra länder. I alla fall var detta inte primus. Detta blev dock nödvändigt efter ett flertal händelser, men de viktigaste torde vara:
  – JAS projektet var från första början en ganska dålig idé. Detta huvudsakligen på grund av två anledningar: Man byggde det på erfarenheter från Lansen, Tunnan och Draken. Detta medförde att JAS, hur man än svetsar på ny teknik, alltid kommer att vara en smula sämre än exempelvis Eurofighter, JSF och de nyaste MiG versionerna, ty grunderna kommer ifrån det arbete som SAAB sysslat med sedan slutet av kriget. Planet blir således en sammansättning av olika generationer teknik som egentligen inte passar ihop. Resultatet har vi sett nu; varav det mest pinsamma är att JAS inte kan flyga utan amerikansk teknik i bland annat dator och vapensystem och liknande. Projektet fördyras således flertalet gånger. Alltså så måste man sälja en del av den ”färdiga” produkten.
  Detta tänkande med att primärt bygga för FMV´s specifikationer kan man se på de flesta större systemen som Bofors, Hägglunds och SAAB sysselsatt sig med. Det mest extrema exemplet är Stridsfordon S, som nästan enbart fungerar under svenska förhållanden (och knappt det enligt elaka tungor).
  – En annan aspekt är att i alla fall undertecknad anar att mycket av envisheten bakom JAS ligger i att man måste ge SAAB – Linköping någonting att göra. Detta är förmodligen en av de starkare anledningarna till att JAS fortsatte rulla på, trots haverier och ständiga fördyrningar. Andra relativt stora aktörer kan sättas i arbete genom ett sådant här projekt; Förenade Fabriksverken var med på ett hörn och före detta Celsius.

  Undertecknad menar att det vore bättre att satsa på någonting annat som kunde göra betydligt mer nytta i mer defensiv mening; missilförsvarsplattformar, och avancerad spanings och understödsutrustning borde vara fokus, istället för att desperat försöka hänga med i de allt mer eskalerade kostnaderna för att utveckla något så superavancerat som jaktflyg.
  Att bedriva avancerad teknisk utveckling på det här sättet har jag ingenting emot, flera generationer teknik upptäcktes genom JAS projektet, som säkerligen kunde appliceras på annan teknik och så vidare, men då borde man rent rationellt utveckla sådant som vi under de här förhållandena klarar av, utan att halka efter i teknisk utveckling för den sakens skull.
  Således: gärna defensiv försvarsutveckling: skydd och säkerhet, istället för att tejpa ihop halvdana offensiva system, och bli indragna i ljusskygga affärer.