Opinionsundersökning och Afghanistan

Opinionsundersökningar i all ära, men det var ändå förvånande att siffrorna i TV4:s undersökning om den svenska insatsen i Afghanistan visade att 50% tycker det är rätt att Sverige bidrar med soldater till insatsen (ISAF), 28% tycker det är fel och 22% vet ej.

Det har ju presenterats en hel radda undersökningar kring just Sveriges militära engagemang i Afghanistan och resultaten har varit ganska spretiga. Men jag trodde ovan nämnda undersökning skulle ha en betydligt större andel negativt inställda.

Ola Mattsson, vår generalsekretetare kunde ses på Nyhetsmorgon i TV4 tidigare idag på detta ämne. Ola var galant och tog bland annat upp att Sverige varit alldeles för tysta ifråga om kritik mot de bombräder mot civila som OEF utför. Sten Tolgfors satt också med i studion. Missa särskilt inte de sista sekundernas kamp om sista ordet 🙂 Bra jobbat Ola! Se själva här.

Huruvida de svenska trupperna skonas från attacker är avhängigt hur de uppfattas. Sjunker stödet från civilbefolkningen kommer stödet för den utländska närvaron, även Sveriges, också att sjunka. Därför måste det med all klarhet tydliggöras att Sverige inte accepterar OEF:s krigföring och attacker på civila. Gärna inte bara bakom stängda dörrar. Regeringen borde även tala öppet om detta.

Sten Tolgfors skriver idag på DN debatt att vi finns i Afghanistan för den afghanska civilbefolkningens skull. Det är helt rätt. Då borde också lite kritik mot de attacker som urskillningslöst drabbar just afghanerna också kunna vara på plats.

2 kommentarer

Filed under Försvarspolitik, Konflikthantering

2 responses to “Opinionsundersökning och Afghanistan

  1. Pingback: Claeskrantz.se » Luddigheter från försvarsministern om Afghanistan – var finns realpolitiken?

  2. ”Då borde också lite kritik mot de attacker som urskillningslöst drabbar just afghanerna också kunna vara på plats.”
    Urskillningslöst?
    Majoriteten av de civila dödsoffren är orsakade av upprorsmän, Talibaner etc genom tex vägbomber, självmordsattacker, ihjälskjutning av hjälparbetare.
    ISAF och OEF försöker minimera de civila dödsoffren men upprorsmän har en avsiktlig taktik att blanda sig med civila för att göra dem måltavlor.
    Beteckningen ”urskillningslöst” har inte stöd i fakta.