Mer om Venezuela och vapenexporten

Det är ju som bekant så att det med största sannolikhet är via Venezuela som FARC fått tillgång till pansarvapnen AT4 från Sverige. Detta är ju utan tvivel helt ofattbart och något som jag egentligen saknar rätt ord för att beskriva vad jag anser om.

Men egentligen borde Venezuela vara diskvalificerat av en helt annan anledning, långt tidigare. Jag kan inte hitta tidigare rapporter än den från 2006, men intressant är ändå att läsa regeringens egen analys av läget för de mänskliga rättigheterna i Venezuela (och jag tvivlar på att det sett annorlunda ut tidigare år):

”Det formella skyddet för de mänskliga rättigheterna (MR) i Venezuela är gott. I praktiken har det under senare tid skett en försämring av de politiska och medborgerliga rättigheterna, framförallt på grund av den ökade politiska polariseringen i landet. Ineffektiviteten i rättsystemet, den utbredda korruptionen samt bristen på självständighet från presidentmakten hos rättsinstitutionerna är faktorer som bidrar till den utbredda straffriheten i landet. Tortyr förekommer, och det finns uppgifter om utomrättsliga avrättningar.”

Den senaste rapporten, från 2008, står det att läsa i sammanfattningen:

”Trots ett gott formellt skydd för de mänskliga rättigheterna förekommer allvarliga brister i praktiken. Straffriheten är hög och brott mot de mänskliga rättigheterna bestraffas sällan. Grova brott såsom utomrättsliga avrättningar och tortyr förekommer. Försvarare av mänskliga rättigheter har av statliga representanter anklagats för konspiration och uppvigling då de hävdat att de utsatts för våld eller hot om våld.”

Mänskliga rättigheter kan många gånger veckla ut sig som en hel djungel av begrepp och skolor, debatter och trätoämnen om vilka rättigheter som är viktigast. Men det finns ett litet antal rättigheter, som man brukar referera till som de mänskliga rättigheternas kärna och som är universellt bindande för alla även om man till exempel inte anslutit sig till någon konvention (även känt som jus cogens). Till dessa hör tortyrförbudet.

UD är med och gör en dragning för exportkontrollrådet och ISP när de träffas för att diskutera vapenexporttillstånd. Enligt de svenska riktlinjerna är kriteriet om respekt för mänskliga rättigheter ”ett centralt villkor för att export ska beviljas”.

Därför borde tillstånden kunnat kallas in på grund av en helt annan anledning. Men mig veterligen har man aldrig återkallat eller fryst en affär eller ett tillstånd på grund av att läget för de mänskliga rättigheterna är oacceptabla.

Kanske dags att börja? Saudiarabien och Pakistan skulle kunna, vid sidan av Venezuela, vara först ut. Och säkert många därefter.

Kommentarer inaktiverade för Mer om Venezuela och vapenexporten

Filed under Vapenhandel

Kommentarer inaktiverade.