Svenska pansarskott hos FARC-gerillan!

Frys vapenexporten till Venezuela!

Efter att pansarskott som sålts från Saab till Venezuela förmedlats vidare till Farc-gerillan i Colombia kräver Svenska Freds att vapenexporten till Venezuela omedelbart avbryts.

Vapenexporten till Venezuela måste nu omedelbart upphöra tillsvidare och en offentlig utredning måste granska HUR i hela världen vidareexporten till Colombia kunde ske. Utöver detta bör en granskning genomföras för att utreda om, och i så fall på vilket sätt, de svenska vapnen har använts i det colombianska inbördeskriget.

Säljer man vapen till en så instabil region kan man tyvärr inte vänta sig något annat, är jag rädd för.

Enligt riksdagens riktlinjer ska vapenexport till ett land som underlåtit att förhindra vidareexport av svensk krigsmateriel ”i princip inte komma i fråga” så länge omständigheterna kvarstår.

Riktlinjerna är mycket klara på den här punkten. Denna specificering tillkom efter Bofors smuggelaffärer på 1980-talet. Tills alla omständigheter har klarlagts bör därför all vapenexport, även följdleveranser, vara utesluten till Venezuela.

Sverige har under 2000-talet sålt krigsmateriel till Venezuela för 474 miljoner kr. Saab Bofors Dynamics har identifierat vapnen och det visar sig att de härrör från en leverans som genomfördes på 1980-talet. Då kanske det inte är så farligt, kanske en del tänker. Det är ju en gammal leverans.

Jag är snarare ganska övertygad om att även de leveranser som sker idag till känsliga och instabila regioner kommer att ge liknande situationer i framtiden. Därför måste exporten stoppas omedelbart. Inte minst med tanke på att exporten av reservdelar (följdleveranser) fortsätter trots att den ursprungliga affären genomfördes för kanske mer än 20 år sedan.

Inslag i Ekot 1 och 2

Uppdatering 28 juli: DN1, vapenexporten stoppas tills vidare!

Se t ex även DN2, SvD, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan

1 kommentar

Filed under Vapenhandel

One response to “Svenska pansarskott hos FARC-gerillan!

  1. Pingback: Varför så sen reaktion? « Fredsfabriken