Kalasjnikovmonster under sängen

Kommunism, KGB, Röda Armén, upprustning, Stalin, Lenin, Trotskij, kyla, snö, alkoholism, Kalasjnikov, molotovcoctail, fattigdom, långa köer, maffia, korruption och kriminalitet. Det är ord som associeras med Ryssland enligt en undersökning som gjorts i USA och Storbritannien berättade Sverigekorrespondenten Irina Dergacheva från Itar-Tass på vårt seminarium ”Monster under sängen i säkerhetspolitiken?”.

Irina berättade också hur beskrivningar i media ofta syftar till att bekräfta gamla Sovjetbilder. Fakta anpassas för att bekräfta en redan antagen bild. Som exempel använde hon hur Lisa Bjurwald på ledarsidan i DN skrivit om att Ryssland undertecknat ett avtal om kärnvapen tillsammans med Venezuela. Ecuador skulle även vara intresserade. Men sedan visade det sig att det handlade om kärnteknologi.

Ytterligare en aspekt som lyftes av Dergacheva var hur ”vanliga” ryssars röster sällan görs hörda i västlig media, utan det handlar i princip om den politiska ledningen som det rapporteras om. Vikten av att särskilja mellan den ryska politiska ledningen och Ryssland som land lyftes flera gånger.

Detta var något som också framhölls av de övriga panelisterna Carolina Vendil Pallin (UI) och Jakob Hedenskog (FOI). Gemensamt för FOI och UI är osäkerheten kring vad som kommer att hända i Moskva framöver, t ex vid nästa val. Vendil Palin berättade att hon tror att ”Putinismen” antagligen kulminerat och att hon idag märker att det är vanligare att säga att det gick ekonomiskt bra för Ryssland TROTS Putin än att man framhåller Putins betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Hedenskog från FOI pratade om att det ändå är uppenbart att Ryssland är fixerat vid imperietanken och att dubbelstyret med all säkerhet kommer att finnas kvar framöver. Han pratade också om att Rysslandsfobin som finns i Sverige som finns faktiskt även gäller många andra länder – till exempel hur man pratar nedvärderande om USA eller Tyskland.

En annan viktig fråga som lyftes var avskaffandet av visumtvånget mellan EU och Ryssland. Samtliga panelister var överens om att samarbete och integration var något vi alla skulle tjäna på. Och mer nyfikenhet mellan länderna var något som Irina också uppmuntrade till.

Se även Carl Netteblad och Ola Sigvardsson som också bloggat om seminariet!

1 kommentar

Filed under Ryssland

One response to “Kalasjnikovmonster under sängen

  1. Jenny

    Intressant och informativa inlägg, men jag undrar litet över den attityd ni möter? Att öppet hetsa fölr krig förstår man att ingen gör men hur är inställningen till försvarsmakten idag jämfört med för några år sedan upplever ni? jag tänker främst på all publicitet runt försvarsministerns avhopp och detta med Georgien, nato och värnpliktens ”avskaffande” vilket jag får känslan inger intryucket av sverige som försvarslöst och längs den linjen också en känsla av att ingå i en försvarsallians vara nödvändig?