Inte alls slopad

Många är det som tror att värnplikten slopas i och med Pliktutredningens slutbetänkande som kom idag. Rubrikerna i massmedia ger sken av att värnplikten försvinner. Måhända är det okunskap eller rentav illvilja. Men detta är fel, fel, fel.

Kopierat ur utredningen: ”Lagen om totalförsvarsplikt bibehålls dock och kan vid behov tillämpas fullt ut.”

Plikten läggs alltså vilande och inget annat.

I Svenska Freds välkomnar vi utvecklingen mot mer utav frivillighet. Både av ideologiska skäl, men också för att omvärldsutvecklingen pekar på att plikten spelat ut sin roll. Men vi hade gärna sett att plikten helt avskaffades. Nu läggs plikten vilande för att kunna aktiveras igen vid ett försämrat omvärldsläge. Vad det är för ett försämrat omvärldsläge som ska inträffa har jag inte sett någon beskrivning av, men jag kan ju ha missat den.

Att pliktlagen blir könsneutral ses nog av många som ett framsteg. Men jag menar att det snarare bygger på ett orimligt resonemang. Först insåg man att man felaktigt pliktat in halva befolkningen. Detta vill man nu råda bot på genom att också plikta in den andra halvan. En utökning av tvånget innebär förvisso att det fördelas jämt mellan könen. Men det kvarstår likväl. Tvånget blir inte mer uthärdligt bara för att det delas av flera.

Nu hör vi även hur värnpliktskramarna från olika håll är kritiska till att folkförankringen försvinner om vi tar bort plikten. Värnplikten har ansetts stärka den nationella identiteten och skapa en tydlig demokratisk länk mellan folket och försvaret. Ett försvar där medborgarna aktivt deltar anses även ge legitimitet till det statliga makt- och våldsmonopolet. Annars riskerar man att tappa den demokratiska kontrollen och insynen i försvarets verksamhet. Men, håller verkligen detta argument? Självfallet inte. Ett annat statligt våldsmonopol, polisen, står under demokratisk kontroll utan att det för den skull höjs röster för att det skulle krävas medborgerlig plikt för detta.

Det är ytterst lite som pekar på att den folkliga förankringen skulle öka genom tvång. Snarare är det nog så att det motverkar sitt syfte.

Totalförsvarsplikten behöver inte utvecklas. Den behöver avvecklas.

Förresten, på förslag ligger att kalla den nya personalkategorin för ”rekryter”. Blir det namnbyte till Rekrytrådet då?

2 kommentarer

Filed under Försvarspolitik

2 responses to “Inte alls slopad

  1. Anders Eriksson

    Enligt Anders Svärd ska den inte läggas vilande, då det skulle kräva ett riksdagsbeslut för att den ska kunna tas upp igen. Plikten att tjänstgöra ska helt enkelt inte tillämpas. Typ. Det är tydligen en rätt stor juridisk skillnad.

    Och vi kommer ju ersättas med en nämnd, enligt betänkandet 🙂

  2. johanihbg

    I en demokrati finns det både rättigheter och skyldigheter, om folk inte är intresserade av att fullgöra sina skyldigheter kommer en dag våra rättigheter att påverkas!
    Jag har inte haft en eldsvåda hemma i hela mitt liv, därför anser jag att brandkåren ska avskaffas!