Sverige halkar efter om klustervapen enligt ny rapport

Idag släpps rapporten ”Banning Cluster Munitions: Government Policy and Practice”, av Landmine Action. Rapporten är en översyn av staters agerande i arbetet med att förbjuda klustervapen från starten 2006 fram till 2008 då förbudet skrevs under i Oslo den 3-4 december.

Banning Cluster Munitions

Rapporten visar att förbudet blir starkare för varje dag och har bidragit till att även de stater som inte skrivit under avtalet anpassat sina policies efter förbudet. Men man konstaterar också att mycket återstår. Bland annat måste förbudet ratificeras för att snabbt träda i kraft och omfattande lager av klustervapen återstår att förstöra.

Redan idag har sju länder ratificerat konventionen: Österrike, Irland, Vatikanstaten, Mexico, Norge, Laos och Sierra Leone. Men Sverige har ännu inte ratificerat konventionen och det krävs 30 ratificeringar för att den ska träda i kraft.

Många länder har inte bara redan ratificerat konventionen. Spanien har redan förstört samtliga av sina klustervapen och Colombia, Norge, Canada och Österrike har inlett arbetet med att förstöra sina. När ska Sverige börja förstöra Bombkapsel 90 undrar jag?

För att förhindra fortsatt humanitärt lidande och hjälpa till att stärka förbudet mot denna hemska vapentyp måste Sverige påskynda sin ratificering av konventionen.

Snart tar Sverige över ordförandeklubban i EU. För att leva upp till målen om konventionens universalisering borde Sverige prioritera en snabb ratificering för att med trovärdighet kunna verka för en bred anslutning till förbudet mot klustervapen. Jag förväntar mig och hoppas verkligen att vi får sen en regering som redan under hösten 2009 lägger fram ett förslag till beslut till riksdagen om en svensk ratificering och förstöring av Bombkapsel 90.

Klustervapen kan verkligen förstöra livet för de som drabbas och de behöver all hjälp de kan få. Se förresten youtube-klippet jag hittade, som på ett ganska skämtsamt sätt tar upp frågan!

Kommentarer inaktiverade för Sverige halkar efter om klustervapen enligt ny rapport

Filed under Klustervapen

Kommentarer inaktiverade.