Säkerhetspolitik för en ny tid

Säkerhetspolitik för en ny tid

Den större delen av den försvarspolitiska riksdagsdebatten kommer att gå av stapeln i juni. Det är ju ett tag tills dess (även om tiden alltid går alldeles för fort!) och jag är ganska säker på att det finns många som följt den försvars- och säkerhetspolitiska debatten med stort intresse. Men det är inte helt enkelt att alltid hänga med i svängarna. Och minst sagt inom försvarspolitiken finns det mycket som har hänt som inte kommunicerats av politikerna i någon större utsträckning.

Därför vill jag slå ett, om än väldigt partiskt ;-), slag för vår senaste bok ”Säkerhetspolitik för en ny tid” av Linda Åkerström.

Boken är en genomlysning av dagens säkerhetspolitiska debatt men ger även en grund till hur det kommer sig att svensk försvars- och säkerhetspolitik befinner sig i den omställning den gör idag. Boken är även en kritisk granskning av denna utveckling samt tar ställning till en rad frågeställningar som uppkommit i och med försvarets ökade uppgifter inom internationellt fredsarbete.

Så här lyder baksidetexten: ”För drygt tio år sedan inleddes omställningen av det svenska försvaret. Fram till dess var huvuduppgifterna att skydda Sveriges gränser och den svenska neutraliteten. I dag riktas fokus mot att aktivt försöka bidra till att lösa internationella konflikter genom insatser långt ifrån Sveriges gränser. Internationella samarbeten har blivit en allt större del av försvarets verksamhet.

Säkerhetspolitik för en ny tid ger en fördjupad förståelse för dagens säkerhetspolitiska debatt. Den granskar argumentationen kring det militära försvaret med dess nya förutsättningar och visar vägar till en alternativ syn på säkerhet och försvar.”

Bland annat skriver Tvärdrag nr 1 2009 så här:
”Linda Åkerströms bok är en guide-tur genom en myndighet med nya uppgifter, Sveriges militär-industriella komplex och samtidigt en blick ut över världen. En utmärkt bok för den som på ett enkelt sätt vill få en sammanfattad bild av myter, intressekonflikter och paradoxer i svensk säkerhetspolitik”.

Boken går t ex att beställa via Svenska Freds eller Adlibris

Säkerhetspolitik för en ny tid

Kommentarer inaktiverade för Säkerhetspolitik för en ny tid

Under Försvarspolitik

Kommentarer inaktiverade.