Avrustningsaktioner visar på brister i rättssystemet

Just nu sitter tre av våra vänner från nätverket Ofog och kampanjen Avrusta i häktet efter att de tagit sig in på Saabs fabrik i Linköping för att handgripligen försöka stoppa exporten av Jas Gripen till Sydafrika och Thailand.

Martin, Annika och Pelle kommer efter tre veckor i häkte få sina domar i tingsrätten imorgon. Åklagaren har yrkat på fängelse för skadegörelse och försök till sabotage eftersom ett eller ett par Jasplan från Försvarsmakten försatta ur bruk kan vara en avsevärd betydelse för rikets säkerhet.

Egentligen är det kanske inte så mycket att snacka om. Martin Smedjeback, Annika Spalde och Per Strindlund har i lagens mening begått ett brott och troligtvis kommer domen stämma överens med praxis, det vill säga att de döms för sabotage och skadegörelse utan hänsyn till motivet. Det är inte överraskande att domstolen bortser från de argument som aktivisterna haft för att genomföra aktionen. Det är nämligen så svenska domstolar alltid har valt att hantera civila olydnadsaktioner mot exempelvis vapenexport.

Tingsrätten i Linköping kan inte ändra på denna praxis och det är detta som är det allvarliga. Vårt rättssystem är oförmöget att ta ställning till grundläggande frågor om liv och död, förtryck och djup fattigdom.

Detta är inte det enda område där rättssystemet brister. Samma oförmåga visar systemet när det kommer till det faktum att Sverige i strid med regeringens Politik för global utveckling och i strid med EU:s uppförande kod för vapenexport (som numera är juridiskt bindande) säljer dyra vapensystem till länder som Sydafrika eller Indien, där pengarna egentligen behövs till helt andra saker.  Eller att Sverige säljer vapen till krigförande länder och icke-demokratier trots att det strider mot den svenska lagstiftningen för export av strategiska produkter.

Det är idag så illa att enskilda riksdagsledamöter, som vanligtvis är för vapenexport, säger att vi behöver en ny lagstiftning för vapenexport som bättre stämmer överens med praxis. Praxis är alltså att medvetet, konsekvent och ogenerat ”bryta” mot lagen. När kommer svenska politiker, som systematiskt åsidosätter regelverket för krigsmaterielexport, få ta ansvar för sina handlingar?

Det är i det närmaste absurt att den skadegörelse aktivisterna från Ofog/Avrusta gjorde i Linköping skall ge hårdare straff än den regelvidriga exporten av vapen till länder som Saudiarabien, Pakistan och Sydafrika.

Denna orättvisa leder i förlängningen till att förtroendet för rättssystemet helt undergrävs. Ett brott mot vapenexportlagstiftningen behandlas i förlängningen i regeringsrätten, vilket är samma instans som misstänks för brottet. Det är lika rättssäkert som i vilken annan bananrepublik som helst…

Kommentarer inaktiverade för Avrustningsaktioner visar på brister i rättssystemet

Filed under Vapenhandel

Kommentarer inaktiverade.