Dagsarkiv: mars 19, 2009

Oroande om proppen

Idag väntas försvarsministern lämna sin proposition ”Ett användbart försvar”. Redan innan propositionen kommer finns dock en rad oroväckande tendenser och det finns en stor risk för att politisk opportunism ges ett stort inflytande över försvars-och säkerhetspolitiken.

Det är helt oacceptabelt hur allianspartierna spelat upp Ryssland som ett hot och därigenom driver på för nya satsningar på försvaret. Ett exempel på detta är att man väntas behålla 40 Jas-plan fler än vad försvarsberedningen föreslagit.

Att ha kvar 100 Jas-Gripen har inget som helst med våra säkerhetspolitiska behov att göra. Det är istället en kombination av politisk opportunism och exportfrämjande verksamhet. Sådan verksamhet skall inte betalas med försvarsanslaget!

Konflikten i Georgien har fått alldeles för stort inflytande på det senaste halvårets försvarspolitiska debatt. Nu finns en stor risk att försvarspolitiken påverkas av detta helt utan saklig grund.

Propositionen väntas också helt missa den största utmaningen för den svenska säkerhetspolitiken i framtiden. Nordiskt samarbete kommer att nämnas men inte det faktum att Sverige och Norge har helt olika ambitioner i Arktis. Norge vill i konkurrens med Ryssland utvinna olja och gas som kommer fram när istäcket smälter. I Sverige har vi istället identifierat den globala uppvärmningen som det största hotet mot vår säkerhet.

Att vi inte har fört en diskussion om de nordiska ländernas olika ambitioner i nordområdena försvårar ett möjligt nordiskt samarbete. Arktis- och Nordområdena blir allt viktigare strategiskt men den svenska försvars- och säkerhetspolitiken förhåller sig inte alls till grundfrågan om området skall exploateras eller inte.

Det finns dock några positiva tendenser:

En satsning på samordning av civila och militära myndigheter kan komma att innebära bättre bedömningar av vilka medel som skall användas i internationella fredsfrämjande insatser. Satsningen på armén innebär också att försvaret på sikt borde kunna skicka ut fler människor i internationell tjänst, något som är betydligt bättre än att skicka flygplan eller högteknologiska vapensystem. Att vi går mot mer frivillighet är också något Svenska Freds välkomnar.

MEN. Vad hände med löftet om 2000 soldater i internationell tjänst? Det har varit ett uttalat mål i ett decennium, om inte längre. 1700 soldater är visserligen bra. Men varför denna ambitionssänkning?

Kommentarer inaktiverade för Oroande om proppen

Under Försvarspolitik