En annan hälsning från Moskva…

I dagens DN skriver DN:s korrespondent Michael Winiarski om hur Rysslands president Dmitrij Medvedev i ett tal meddelar att Ryssland planerar att rusta upp den ryska militärmakten och särskilt landets kärnvapen. Riktigt dåliga nyheter – inget snack om saken.

Men intressantare är hur Medvedev motiverar satsningen. Anledningen till dessa satsningar, trots rådande ekonomiska kris, är det hot som upplevs av att Nato alltmer närmar sig Rysslands gränser.

Att Ryssland enligt militäranalytiker inte har något att frukta från Nato spelar ingen roll, då ”den tradtionella fruktan finns kvar”. Upplevelsen av en hotande makt triumferar alltså över den reella hotbilden. Känns mönstret igen? Ansträngningen att bemöta det upplevda hotet från Nato bekräftar sedan bilden av Ryssland som hot.

Hur ska då Sverige förhålla sig till detta? Till en situation med ömsesidig fruktan som mellan Ryssland och Nato leder till allt större militära satsningar? I en situation då vi har svart på vitt att Natos närmanden upplevs som hotande och framkallar rustningsreflexer hos vår granne i Öst?

Att tillåta att Nato helt på egen hand leder en storskalig stridsflygsövning i norra Sverige tar sig i ljuset av dagens artikel ännu mer korkat än någonsin tidigare. Övningen Loyal Arrow som ska äga rum 8-16 juni utanför Luleå med F21 som bas. Ca 1000 soldater, ett 60-tal flygplan och ett brittiskt hangarfartyg kommer att delta i övningen. Att som vissa hävda att Loyal Arrow inte riskerar att spä på tidigare spänningar är både historielöst och farligt.

Precis som aktiebörsen handlar säkerhetspolitik inte alltid om reella värden och hotbilder, utan ibland om spekulationer och upplevelser om hur stort hot en viss företeelse utgör. Regeringen borde sagt nej till Loyal Arrow och därmed också till att spela med i den mekanism som riskerar upptrappning och upprustning.

Annorlunda uttryckt –  en osäkerhetspolitik.

4 kommentarer

Filed under Försvarspolitik, Ryssland

4 responses to “En annan hälsning från Moskva…

  1. storabh

    Förresten, varför är det inga kommentarer här? Är jag ensam om att läsa detta? Har du några fler än jag som kollar?

  2. Synd att inte en vilja finns att skapa opponion för att påverka tycker jag.