Oansvarigt!

Idag presenterades vapenexportstatistiken för 2008 av ISP, Intektionen för strategiska produkter. Resultatet var nedslående. ISP själva säger att exportkontrollen ökade under 2008. Jag kan inte riktigt hålla med…

Exporten har ökat explosionsartat under det senaste året och under 2008 uppgick krigsmaterielexporten till 12,7 miljarder, vilket är den högsta summan någonsin. Vi kan konstatera att Sverige fortsätter att sälja krigsmateriel till krigförande länder, till diktaturer och till länder där det förekommer allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Exporten är i det närmaste okontrollerad.

Svenska politiker ignorerar systematiskt det svenska regelverket för vapenexport. Detta är mycket allvarligt och det måste till en omedelbar skärpning. I retoriken säger man att Sverige bedriver en ansvarig och restriktiv vapenexportpolitik, men i praktiken lever man inte upp till regelverket. Den dramatiska ökningen av den svenska vapenexporten är snarare oerhört oansvarig.

Under 2008 sålde Sverige krigsmateriel till flera länder som dras med allvarliga fattigdomsproblem. Bland de fem största mottagarländerna fanns Sydafrika och Pakistan. Sedan december förra året är EU:s uppförandekod för vapenexport juridiskt bindande. Koden innehåller bland annat långtgående skrivningar om att man som säljarland ska ta hänsyn till om exporten allvarligt riskerar att motverka en hållbar utveckling i mottagarlandet.

Sverige har uppenbart halkat efter. Nu måste politikerna ta sitt ansvar och skärpa upp krigsmaterielexporten. Det arbete med att ta fram nya regler för vapenexporten som inleddes 2003 har totalt avstannat. Varken den nuvarande borgerliga regeringen eller den förra socialdemokratiska regeringen har lyckats, vilket har medfört katastrofala konsekvenser – inte bara för vapenexportkontrollen utan även för internationell fred och säkerhet.

Exporten under 2008 uppgick till 12,7 miljarder kronor vilket är den högsta summan någonsin. Detta gör Sverige till en av världens största vapenexportörer. Jämfört med 2007 ökade vapenexporten med 32 procent.

Skärpning!

Sydsvenskan rapporterar i dagens tidning

Se även Svenska Freds nya rapport ”Politik för global vapenutveckling”

3 kommentarer

Filed under Aktuella frågor, Vapenhandel

3 responses to “Oansvarigt!

 1. storabh

  Klart uttryckt: -det är för djävligt!

 2. För jävligt japp- men det känns lite som att slå huvudet i väggen . Något måste göras! Och det tillsammans- helst globalt kan jag tycka- iaf internationellt. Det handlar om mänskliga rättigheter här- varför inte en virtuell action i samarbete med Amnesty??! Finns förslag från Svenska freds?
  Vad är riktlinjer värda alls- när inga sanktioner finns? Ingen policy i företagen? Ej heller vare sig nationellt /internationellt/ globalt…
  Vi är ju medhjälpare till diktaturens förtryck- här krävs krafttag- inte mindre än så….

 3. A propos vapenexport – Se mitt svar till nedanstående inslag ”The independent choise” och ”Bomber och granater”.
  Jag är besviken på att Svenska Freds inte ställer upp på en dialog, inte ställer upp på att deklarera en åsikt och motivera den. Jag trodde även att någon av Sv F medlemmar skulle höra av sig till min blogg. De kanske inte läser Annas blogg Fredsfabriken?