Vi satsar på kärnvapen och klustervapen!

Oexploderade substridsdelar

Oexploderade substridsdelar

I Oslo den 2-4 december 2008 skrev nära 100 länder under en konvention som totalförbjuder klustervapen, en typ av vapen som orsakat enormt mänskligt lidande. Sverige ändrade till sist inställning och valde att ställa sig bakom avtalet, som även förbjuder det svenska klustervapnet Bombkapsel 90. Avtalet är en milstolpe i nedrustningshistorien och kommer förmodligen att få minst lika stor betydelse som konventionen mot personminor fått. Svenska Freds har varit med i det internationella arbetet mot klustervapen sedan starten 2003.

Redan innan avtalet var klart bestämde sig Belgien och Norge för att förbjuda investeringar i företag som tillverkar klustervapen. Banker, investmentbolag eller försäkringsbolag kan inte i fortsättningen investera i dessa företag. I Sverige verkar det dock inte finnas samma handlingskraft. Men det behövs.

För nu visar det sig att Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB har utökat sitt innehav i företag som producerar klustervapen och kärnvapen. Man har alltså inte bara haft kvar innestående placeringar i dessa företag, utan köpt på sig ett ännu större innehav. Ofattbart!

Den 1 juni förra året skrev jag en artikel på DN debatt tillsammans med Richard Gröttheim på Sjunde AP-fonden. I artikeln meddelade Sjunde AP-fonden att man säljer ut sitt innehav av företag som är inblandade i produktion av kärnvapen och klustervapen. Detta som en följd av den konvention mot klustervapen som godkänts av 107 länder, däribland Sverige, strax dessförinnan.

Beslutet var ett stort genombrott för oss. Svenska Freds har under många år arbetat för att få fonder att sälja sitt innehav i vapenföretag.

Ofta när vi diskuterar med banker eller investmentbolag kring olika etiska ställningstaganden i förhållande till deras placeringar, får vi svaret att man låter sig vägledas av Sveriges officiella politik. Antagligen är man rädd för att sticka ut näsan genom de ställningstaganden man gör. Men när det finns ett internationellt avtal som förbjuder en viss vapentyp, klustervapen, borde inte ställningstagandet vara ganska enkelt? Tydligen inte. Istället resonerar man att ”Klustervapnen är förbjudna – låt oss därför satsa på dessa!”

När det gäller kärnvapen säger icke-spridningsavtalet, NPT, att kärnvapenstaterna ska nedrusta och inte överlåta kärnvapen till andra stater. Övriga stater lovar att inte skaffa sig eller utveckla några kärnvapen.

Men finns det verkligen någon som inte är medveten om vilka katastrofala effekter kärnvapen skulle ha om de användes igen? Det är helt otroligt att någon vill satsa pengar på kärnvapen.

Att avstå från investeringar i företag som utvecklar klustervapen eller kärnvapen är ett viktigt bidrag till en säkrare värld. Genom att sälja sitt innehav i dessa företag hjälper man till att stärka de förbud och normer som finns, eftersom företagens verksamhet på så sätt skärs av. Och jag är övertygad om att det i förlängningen även är en mer framgångsrik investeringspolicy, eftersom satsningar kan göras på något konstruktivt istället för i förstörelse.

Men visst, det där med normer, förbud och avtal kan ju vara förvirrande. Helt lätt är det inte. När DN frågar Erik Feldt från Nordea kring varför de bara sålt av sitt innehav i klustervapenföretag och inte i kärnvapen, svarar han: ”Men det finns inga internationella normer som gäller kärnvapen”.

Vi får nog skicka ett brev till Erik och upplysa honom 🙂

Se även Aftonbladet

Kommentarer inaktiverade för Vi satsar på kärnvapen och klustervapen!

Filed under Aktuella frågor, Kärnvapen, Klustervapen

Kommentarer inaktiverade.